Internasjonalt

Publisert: 18.06.2019

Derfor arrangerer vi seminar om bærekraft og handel

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide gjester vårt seminar 21.juni. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Publisert: 18.06.2019

21. juni kommer utenriksminister Ine Eriksen Søreide for å diskutere bærekraft og handelspolitikk. - Det er på tide å diskutere hvordan handelsavtaler skal bidra til bærekraftig utvikling og styrke matindustriens konkurransekraft, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Få andre land kan vise til mer bærekraftig matproduksjon enn Norge. I Norge har vi strenge regler og høye standarder i arbeidslivet, produserer mat med lite klima- og miljøavtrykk, og bruker minst medisiner og antibiotika i dyreholdet i Europa.

Bærekraft har imidlertid ikke blitt satt høyt nok på agendaen når Norge forhandler handelsavtaler med noen av verdens største matprodusenter.

– Bærekraftig matproduksjon er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftmål. Vi ønsker å diskutere hvordan en handelspolitikk for bærekraftig utvikling kan bidra til å styrke den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft. Derfor har vi invitert utenriksministeren til å delta på seminaret 21. juni, sier Hedstein.

Handelspolitikken må innrettes smart mot FNs bærekraftmål

På initiativ fra Norsk Landbrukssamvirke har flere organisasjoner nå samlet seg om å arrangere et seminar om handelspolitikk, bærekraft og matproduksjon 21. juni i Oslo.

Handelspolitikk som fremmer mat- og drikkeindustriens konkurransekraft er viktig også for NHO Mat og Drikke, LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelindustrien (NNN).

– Mat- og drikkeindustrien er Norges største fastlandsindustri med verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Mat- og drikkeindustrien vil trolig være tjent med en nasjonal diskusjon om hvordan handelspolitikken kan innrettes mot å nå FNs bærekraftmål, samtidig som den bidrar til å styrke mat- og drikkenæringens konkurransekraft, sier forbundsleder i NNN, Anne Berit Aker Hansen.

Ny konsernsjef i TINE representerer landbrukssamvirkene i en avsluttende debatt

I tillegg til utenriksministeren kommer det flere fagpersoner som vil bidra til å løfte debatten.

Fredrik Erixon, direktør for European Centre for International Political Economy, Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda og Arne Melchior, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt er blant bidragsyterne.

– Vi avslutter seminaret med en debatt med representanter fra norsk mat- og drikkeindustri. Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, vil representere landbrukssamvirkene, sier Hedstein.

Anne Grosvold skal være møteleder.

Vi trenger en handelspolitikk som støtter opp under bærekraft

Hedstein håper seminaret er starten på en offentlig debatt som tar den norske handelspolitikken i en ny retning.

– Siden norsk landbruk er i tetsjiktet på bærekraft kan det ligge store muligheter i å utnytte dette til å styrke konkurransekraften i næringen. Men da trenger vi handelspolitikk som støtter opp om dette. Det er på høy tid at næringsaktørene og myndighetene diskuterer disse mulighetene, avslutter han.

Les mer om seminaret her