Internasjonalt

Oppdatert: 01.09.2020

Publisert: 31.08.2020

Derfor er en handelsavtale med Storbritannia viktig for Norge

I fjor eksporterte vi varer til en verdi av 180 milliarder kroner til Storbritannia. Mesteparten var innen olje- og gassvirksomhet. Foto: iStock

Oppdatert: 01.09.2020

Publisert: 31.08.2020

Storbritannia er Norges viktigste eksportmarked. Derfor er brexit-avtalen som forhandles frem på rekordfart mellom Norge og Storbritannia viktig for Norge.

Regjeringen er nå i intense forhandler om en frihandelsavtale med Storbritannia. Avtalen må spikres før britene trer ut av EU, og dermed EØS-samarbeidet med Norge.

– Forhandlerne har dårlig tid. For at Stortinget skal rekke å sette sitt stempel på avtalen, bør forhandlingene sluttføres allerede i oktober, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Les mer: Hasteavtale med Storbritannia kan ramme norsk matproduksjon

Storbritannia er Norges største eksportmarked

Bryter vi EU opp i enkeltland troner Storbritannia på toppen av listen av Norges viktige markeder for eksport.

– Hele 22 prosent av Norges eksport til EU går til Storbritannia. I fjor eksporterte vi varer til en verdi av 180 milliarder kroner til fotballøya, sier Sletnes.

Mesteparten er knyttet til olje og gassvirksomhet. Men 30 milliarder utgjør maskindeler, skip og sjømat.

– Norge importerte varer fra Storbritannia for 37 milliarder kroner, altså litt mer enn det vi selger til britene, hvis vi ser bort fra oljen og gassen vår, sier fagsjefen.

Les mer: Vi importerer landbruksvarer for 62 milliarder kroner årlig

Ny avtale må inngås for å hindre handelsproblemer

Handelen på kryss og tvers av Nordsjøen er i dag godt regulert gjennom EØS-avtalen. Dette innebærer friksjonsfri handel av alle tjenester og produkter, bortsett fra fisk og jordbruksprodukter.

Disse reguleringene forsvinner 1. januar neste år.

– Hvis ikke partene har en ny avtale på plass innen den tid så kan det oppstå problemer i handelen. Det kan for eksempel bli toll på norske varer som skal selges i Storbritannia og det kan oppstå hindringer og byråkrati på grenseoverganger, forklarer Sletnes.

Norge ønsker å få på plass en avtale

Det aller meste av norsk eksport vil trolig ikke være avhengig av en ny avtale. Mye av olje- og gasseksporten er regulert av bilaterale avtaler.

– Likevel er norske myndigheter og store deler av norsk næringsliv svært opptatt av å få en avtale på plass innen utgangen av året for å sikre salg blant annet av norsk fisk og sjømat, sier Sletnes.

Britiske bønder selger cheddar, biff og lam i Europa

Storbritannia er en jordbruksstormakt og baserer mye av sin jordbruksproduksjon på eksport.

– I 2019 importerte vi jordbruksvarer fra Storbritannia for 2,6 milliarder kroner. Dette har nok britiske matprodusenter ambisjoner om å øke betraktelig, sier Sletnes.

Britiske matprodusenter selger i dag betydelige mengder lammekjøtt, biff, cheddar-ost og andre jordbruksprodukter til andre land.

– Dersom Norge imøtekommer britiske ønsker om å fylle norske butikkhyller med jordbruksvarer fra Storbritannia så går det ut over norsk jordbruk, matindustri, sysselsetting og verdiskaping, og ikke minst vår evne til å håndtere fremtidige matkriser, avslutter Sletnes.