Internasjonalt

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 03.04.2019

Derfor er EUs nye jordbrukspolitikk viktig for norsk landbruk

Dersom EU-jordbruket fortsetter å styrke sin konkurransekraft sammenlignet med jordbruket i Norge så vil sannsynligvis importpresset bare øke i årene framover. Foto: REUTERS/Francois Lenoir

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 03.04.2019

EU jobber nå med en ny jordbrukspolitikk for en ny 7 års periode fra 2021-2027. - Utviklingen av landbrukspolitikken i EU er avgjørende for matindustrien i Norge, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Europakommisjonen foreslår flere nye virkemidler i den nye jordbrukspolitikken for de neste 7 årene. Tiltakene skal bidra til å gjøre jordbruket mer klima- og miljøvennlig.

Men, den overordnede politikken står fast, mener fagsjefen.

– Det er mye som tyder på at politikerne i EU vil videreføre en politikk som gjør EU-landbruket konkurransekraftig i internasjonal sammenheng og det får konsekvenser for Norge, sier han.

Les mer: EUs nye landbrukspolitikk er i støpeskjeen

Prisene har gått ned

EU har de siste 20 årene gjennomført endringer i politikken som har bidratt til å bringe prisene på mange jordbruksprodukter i EU ned på nivå med prisene på verdensmarkedet.

Dette gjelder særlig for melk og meieriprodukter.

– Den jordbrukspolitikken som gjennomføres i EU er avgjørende for hvor konkurransedyktige matprodusentene i EU blir sammenlignet med matprodusenter i andre deler av verden, sier Sletnes.

Les mer: Mange fellestrekk mellom jordbrukspolitikken i Norge og EU

Økning i import til Norge

Importen av jordbruksprodukter til Norge øker betydelig. To tredjedeler importeres fra EU-land.

– Det gjelder også for produkter som vi produserer i Norge, som meieriprodukter, kornprodukter og bakervarer, og frukt og grønt, sier Sletnes.

Utviklingen i EU er avgjørende for matindustrien i Norge

Fagsjefen mener at dersom EU-jordbruket fortsetter å styrke sin konkurransekraft sammenlignet med jordbruket i Norge så vil sannsynligvis importpresset bare øke i årene framover.

– Dette vil kunne føre til at vi må redusere produksjonen i Norge. Derfor er utviklingen av landbrukspolitikken i EU avgjørende også for jordbruket, matproduksjonen og matindustrien i Norge, avslutter han.