Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 22.03.2018

Derfor fjernet EU melkekvotene

EU gikk bort fra melkekvoter i 2015 da de så et stort vekstpotensial i markedet for melk, særlig i Sørøst-Asia. Foto: iStock

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 22.03.2018

I store deler av Asia øker etterspørselen etter meieriprodukter. Det potensialet ønsket EU å utnytte og fjernet derfor melkekvotene.

Mens forbruket av melk synker i Norge og Europa, øker det i andre deler av verden.

Analysebyrået Rabobank spår at etterspørselen etter melk i Sørøst-Asia vil øke med 3 prosent årlig innen 2020.

– Det er enorme mengder melk når man tenker over hvor mange mennesker som bor i den delen av verden, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Stort vekstpotensiale i Sørøst-Asia

Melkeprodukter har tradisjonelt ikke vært en del av kosten i denne delen av Asia.

I Europa og andre vestlige land får vi i oss mer enn 300 kg melkeprodukter per person hvert år. I Sørøst Asia ligger de på mindre enn 20 kilo.

– Hvis folk som bor i denne delen av verden blir like glade i melkeprodukter som oss i Europa, betyr det at regionen vil bli den største konsumenten av melk i verden, sier Sletnes.

Et eksportavhengig EU-landbruk

Det var dette vekstpotensialet EU ønsket å utnytte da de gikk vekk fra melkekvotene i 2015.

EU-landbruket har blitt stadig mer eksportrettet og eksportavhengig. EU er nå verdens største eksportør av landbruksprodukter.

Krevende produksjonsforhold i Sørøst-Asia vil gjøre det vanskelig å dekke den økende etterspørselen etter melk. Foto: iStock

Vanskelige melkeproduksjonsforhold i Sørøst-Asia

Det er lite trolig at landene i Sørøst-Asia vil klare å produsere nok melk selv til å dekke etterspørselen.

Årsakene er blant annet det tropiske klimaet og mangel på ressurser, inkludert vann.

– Kua er ikke laget for tropisk klima. I tillegg krever melkeproduksjon mye fôrressurser og vann noe som disse landene allerede har manko på, sier fagsjefen.

I Vietnam og Indonesia er dekningen på lokalt produsert melk på 20 prosent, mens Filipinene ligger på bare 1 prosent.

Melkemarkedet i EU er preget av overproduksjon og lave melkepriser

I dag er EUs melkemarked fullstendig ute av balanse.

Samtidig som EU la ned melkekvotesystemet i 2015 boikottet Russland all EU-melk og veksten i etterspørsel i Kina uteble.

– Resultatet ble overproduksjon og melkeprisen stupte, sier Sletnes.

Melkekvotesystemet er mest sannsynlig historie

Selv om Brussel har gjort noen grep har de ikke klart å stabilisere melkemarkedet i EU. Politikerne har imidlertid ingen planer om å gå tilbake til melkekvotesystemet.

– Troen på at verden trenger EU-melk er fortsatt stor, sier Sletnes.