Internasjonalt

Oppdatert: 07.11.2018

Publisert: 07.09.2018

Det norske tollvernet svekkes år for år

Oppdatert: 07.11.2018

Publisert: 07.09.2018

Tollsatsene i WTO-avtalen fra 1995 har ikke endret seg. Likevel gjør avtalen at tollvernet gir stadig dårligere beskyttelse for norske jordbruksprodukter. Hvordan er det mulig?

WTO-forpliktelsene har fått store konsekvenser både for jordbrukspolitikken og for konkurransen som norske bønder møter fra utenlandske konkurrenter.

Det mener fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Les mer: Hva er egentlig WTO?

Norge kan ikke øke tollen

I 1995 signerte Norge WTO-avtalen og vi forpliktet oss til å følge de globale handelsreglene.

– Dette innebærer blant annet at vi har maksimalsatser på hvor mye toll vi kan legge på importerte produkter. Vi kan ikke øke tollen over dette nivået, selv om pris- og kostnadsutvikling tilsier at det er nødvendig for å beskytte norsk kjøtt, ost, grønnsaker eller poteter, forklarer Sletnes.

Det norske tollvernet er svekket

Handelsreglene har ikke endret seg siden 1995, men prisgapet mellom Norge og lavkostland har økt betraktelig.

For enkelte jordbruksprodukter er tollsatsene i dag ikke lenger høye nok til å dekke prisforskjellen.

– Tollsatser som var tilstrekkelige til å hindre importkonkurranse i år 2005 er kanskje ikke det i 2018. Kostnadsveksten gjør at det norske tollvernet svekkes selv om tollsatsene holdes konstante, sier Sletnes.

Handelsreglene har ikke endret seg siden 1995, men prisgapet mellom Norge og lavkostland har økt betraktelig. Dermed svekkes det norske tollvernet. Foto: iStock

Billig internasjonal kjøttproduksjon kan konkurrer med tollbelagte norske varer

I en fersk rapport fra AgriAnalyse går det fram at toll på biff av storfekjøtt ikke lenger gir en trygg beskyttelse for norske produkter mot import.

– Noen land produserer så billig kjøtt at de kan konkurrere med norske produkter selv om tollen på biff er i overkant av 300 prosent!,  Sier Sletnes.

Gjeldende sats for et stort utvalg oster er på 27 kroner per kilo.

– Det er heller ikke noe stort hinder mot osteimport, sier Sletnes.

Les mer: Meieriimporten nådde nye høyder i 2017

Liten politisk vilje til å utnytte alle mulighetene som WTO tilbyr

WTO-avtalen gir oss noen verktøy som kan bidra til å øke beskyttelsen av norske landbruksprodukter.

– Avtalen gir Norge full rett til å veksle mellom kronetoll og prosenttoll ut fra hva som gir best beskyttelse, sier Sletnes.

Politikerne har valgt å gjøre det noen ganger. Sist i 2013 da det ble innført protenttoll på noen ostetyper som konkurrerte med faste gule oster, i tillegg til biff og lammekjøtt.

– Det virker imidlertid som om det er liten politisk vilje til å bruke slike grep i handelspolitikken i disse dager, avslutter Sletnes.

Hold deg oppdatert på internasjonal handelspolitikk

Meld deg på Arne Ivars handelspolitiske nyhetsbrev!