Bærekraft, Internasjonalt

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 30.08.2019

Et paradoks at forbrukere etterspør bærekraftig mat mens importen øker

Kylling er en av matvarene nordmenn handler mest av i dagligvareforretninger over grensen. Foto: Thomas Winje Øijord/ NTB scanpix

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 30.08.2019

Få land kan vise til bedre dyrehelse og tilsyn med dyrevelferd hos kyllinger enn i Norge. Likevel ble det importert 2100 tonn kylling i 2017 og nordmenn valfarter til Sverige for å kjøpe billig kyllingkjøtt.

Mange forbrukere etterspør bærekraftig produsert mat, der dyrene er friske og har det bra.

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, mener det er et paradoks at både importen og grensehandelen øker når få andre land kan vise til mer bærekraftig produsert mat enn i Norge.

– Dette henger ikke på greip. Vil du kjøpe kylling som er frisk og som har hatt det bra bør du kjøpe norsk kylling, sier direktøren.

Les mer: Kyllingbonde Lars Otto Grundt har aldri brukt antibiotika i produksjonen

Noen forbrukere vil ha billig kyllingkjøtt

Forbrukerundersøkelser fra grensehandelen viser også at forbrukere er på jakt etter billig kyllingkjøtt når de tar turen over grensa.

Ifølge rapporten Kjøttets tilstand har importen av kyllingkjøtt økt kraftig fra 2014 (lenke). Importen kommer hovedsakelig fra EU.

I Norge har vi en streng dyrevelferdslov. På en rekke punkter er det norske regelverket mye strengere enn EU-regelverket.

– Norge er en av de landene som ligger lengst fremme på å stille strenge krav til godt dyrehold. Det skiller mange kvadratmeter på krav til dyretetthet. Det må nesten være dobbelt så mye plass i et norsk fjørfehus enn standaren i EU, sier han.

Les mer: Norsk kyllingproduksjon er klimavennlig

Hvis du vil kjøpe kylling som er frisk og som har hatt det bra bør du kjøpe norsk kylling, sier direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein

Norge bekjemper smittsomme sykdommer raskt

I Norge har vi hatt en lang tradisjon for å bekjempe alvorlige og smittsomme sjukdommer og raskt iverksette tiltak for å hindre nye sjukdommer.

– Det er en av årsakene til at vi i Norge er fri for en rekke husdyrsommer som er helt vanlig i resten av Europa. Vi er et av få land som er helt fri for salmonella.

Ettersom vi har en god dyrehelse, har vi også den laveste bruken av medisiner og antibiotika i husdyrproduksjonen.

– I 2014 var mange forbrukere bekymret for bruk av narasin i kyllingfôret. Norske kyllingprodusenter tok bekymringen for alvor og Norge er der i dag det eneste landet som ikke bruker narasin i fôret, sier han.

Les mer: Norsk fjørfenæring har unikt god dyrehelsestatus

Billig mat er dyrere enn du tror

Direktøren mener det norske markedet har et usunt fokus på pris og at man i større grad må prise inn de egentlige kostnadene i den billige maten.

– Billig mat er dyrene enn du tror. Hadde vi regnet inn kostnadene av antibiotikaresistens og dårlig dyrevelferd inn i matprisene hadde regnestykket sett helt annerledes ut og norsk mat hadde kommet godt ut av det, avslutter direktøren.