Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 26.04.2018

EU-bøndene er livredde for Brasil og Argentina

EU forhandler om ny handelsavtale med Mercosur-landene. EU-bøndene frykter høyere volumer av importerte matvarer. Foto: iStock

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 26.04.2018

I likhet med Norge forhandler også EU om en handelsavtale med Mercosur. EU-bøndene frykter en ny handelsavtale. En avtale mellom EU og Mercosur kan gi en pekepinn på hva Norge kan forvente.

Mercosur består av Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay, som er blant verdens største matprodusenter.

Norge og EFTA forhandler om en handelsavtale med Mercosur. EU er i tilsvarende forhandlinger med landene fra Sør-Amerika, og de har kommet nærmere en avtale.

– Forhandlingene har blitt langt mer trøblete enn EU ønsket, særlig fordi jordbruksorganisasjonene i EU kjemper imot, sier fagsjef for internasjonale spørsmål, Arne Ivar Sletnes.

Les mer: Hvorfor ønsker Regjeringen en frihandelsavtale med Mercosur?

Mercosur er langt mer konkurransedyktige på pris

Både Brasil og Argentina har enorm produksjon og eksport av en rekke jordbruksprodukter.

Brasil eksporterte 1 850 000 tonn storfekjøtt i 2016. Det er hele 23 ganger så mye som norske bønder produserte!

– Landene produserer billig og er derfor svært konkurransedyktige på verdensmarkedet, sier Sletnes.

Les mer: Fire grunner til å være skeptisk til handelsavtale med Mercosur

Brazil og Argentina har enorm produksjon og eksport av en rekke jordbruksprodukter. Foto: iStock

EU-bøndene frykter høyere volumer av importerte matvarer

Både politikere og matprodusenter i EU frykter at Brasil og Argentina skal få store tollfrie kvoter for import av storfekjøtt, kylling, sukker og etanol.

– EU har så langt tilbudt Mercosur 99 000 tonn storfekjøtt. EU-bøndene frykter et høyere volum i en sluttavtale, sier Sletnes.

EU-bøndene skeptiske til handelsministeren

EUs handelsminister Cecilia Malmström har forsøkt å berolige jordbrukssektoren.

Malmström har uttalt at EU så langt i sine handelsavtaler kun har åpnet for import tilsvarende fire prosent av markedet for storfekjøtt i EU, og at tilbudet til Mercosur ikke vil gjøre noe stort innhogg.

– Dette biter nok ikke på motstanderne, sier Sletnes.

Avtalen med EU kan indikere hva som venter EFTA

Sletnes mener vi bør følge nøye med på forhandlingene mellom EU og Mercosur.

– En eventuell avtale mellom EU og Mercosur kan gi en pekepinn på hvilke forventninger landene i Sør-Amerika har i forhandlingene med Norge og EFTA. Det er det norske matmarkedet de er interessert i, sier Sletnes.

EU har som ambisjon å ha en avtale klar før sommeren.

Les mer: Vil Norge åpne for jordbruksimport fra verdens største matprodusenter?