Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 22.03.2018

EU vil ikke endre landbrukspolitikken tross krise i melkemarkedet

Melkekvotesystemet i EU ble fjernet i 2015. Foto: Reuters/Francois Lenoir

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 22.03.2018

Til tross for et melkemarked i krise kommer ikke EU til å gjeninnføre melkekvoter. Til det er troen på at verden trenger EU-melk for stor.

I 2015 fjernet EU melkekvotene som satte tak på melkeproduksjonen i Europa. Det førte til at EU-bøndene produserte mer melk enn de fikk solgt og melkeprisen stupte.

For å rette opp i ubalansen iverksatte myndighetene i Brussel flere midlertidige krisetiltak, men gjeninnføring av melkekvoter er ikke en av dem.

– Gjeninnføring av melkekvoter eller andre permanente produksjonsbegrensninger er for tiden politisk dødfødt i EU, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Les mer: Derfor fjernet EU melkekvotene

Melkeproduksjonen må reduseres

EU-prisen på melkepulver er nå på sitt laveste siden 2014.

– Alle vet at det eneste som hjelper på krisesituasjonen i EU er å redusere produksjonen av melk, sier Sletnes.

Likevel holder Europakommisjonen hardnakket på dagens politikk

EU er optimistiske for fremtidens etterspørsel av melk og vil dermed ikke gjeninnføre melkekvotesystemet. Foto: iStock

Optimistiske for fremtidens melkeetterspørsel

Årsaken til at EU ikke ønsker en kursendring er at de tror verdensmarkedet for melk vil vokse.

– Prognosene sier at etterspørselen etter melk vil øke på verdensbasis, særlig i Asia. Problemet er at veksten i etterspørselen lar vente på seg, sier han.

Ingen melkekvoter i sikte

EU er nå i full sving med å meisle ut jordbrukspolitikken for 2021 – 2027. Sletnes tviler på at melkekvoter finner veien tilbake til EUs landbrukspolitikk.

– Troen på at verden trenger EU-melk er fortsatt sterk. Derfor må vi nok belage oss på en EU-politikk basert på at markedet skal råde og at bøndene må tilpasse seg markedssituasjonen, sier fagsjefen.