Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 07.09.2018

EU kan nå selge store mengder ost og kjøtt tollfritt til Norge

Norge importerer stadig mer ost fra EU. Med den nye avtalen kan EU øke mengden tollfri eksport-ost fra 7 200 tonn til 8 400 tonn. Foto: iStock

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 07.09.2018

I 2017 ble Norge og EU enige om en ny avtale som øker handelen med jordbruksprodukter betraktelig. Fra oktober øker ostekvota med 17 prosent. Kvota for storfekjøtt øker med hele 180 prosent.

I EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å gjennomgå vilkårene for handelen med jordbruksprodukter mellom Norge og EU med to års mellomrom.

Slike samtaler har så langt resultert i tre forhandlingsprosesser og tre avtaler.

Norge og EU ble enige om avtaler som åpner for økt handel med jordbruksprodukter i 2003, 2012 og nå sist i 2017.

– EU har nå fått betydelig bedre adgang til markedene våre, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

EU har fått flere tollfrie kvoter

EU og Norge har avtalt at fra og med denne høsten kan produsenter i EU selge 8 400 tonn med ost tollfritt til Norge hvert år. For storfekjøtt er kvoten på 2 500 tonn.

EU har også fått tollfrie kvoter på produkter som fjørfe, svin, potet, epler, jordbær og salat.

I handelsavtalene har også Norge fått kvoter for salg til EU.

– Selv om også EU har fjernet handelshindringer så har ikke norske matprodusenter så langt klart å utnytte disse i særlig grad. Dette skyldes i stor grad at norske priser er for høye, sier Sletnes.

European Union flags in front of the blurred European Parliament in Brussels, Belgium

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomgå vilkårene for handelen med jordbruksprodukter mellom Norge og EU med to års mellomrom. Foto: iStock

Ost fra EU skaper konsekvenser for norsk jordbruk og matindustri

Med den nye avtalen kan EU øke mengden tollfri eksport-ost fra 7 200 tonn til 8 400 tonn.

I tillegg til den tollfrie handelen kan de fleste ostetyper importeres til Norge til en beskjeden toll på 27 kroner kiloen. Den totale osteimporten fra EU var i 2017 på mer enn 12 000 tonn.

Også andre meieriprodukter, som yoghurt og melk med smakstilsettinger, kan innføres med lav toll.

– Ost fra EU fortrenger i dag 15 prosent av norsk osteproduksjon. 1 200 ekstra tollfrie tonn vil merkes i det norske melkemarkedet. Når vi vet at importen av ost til full toll også øker voldsomt så er dette skremmende, sier Sletnes

Avtalen kan ødelegge potensiale for økt norsk storfeproduksjon

Noen mener at økt import av storfekjøtt fra EU er uproblematisk ettersom vi uansett må importere kjøtt for å dekke etterspørselen.

Sletnes mener avtalen får langsiktige negative konsekvenser for norsk matproduksjon fordi kvotene til EU er varige.

– Vi kan ikke trekke dem tilbake. Kvotene vil være der selv om vi ikke har behov for å importere. Det er et politisk mål å øke norsk produksjonen av storfekjøtt. Produksjonen øker og ambisjonene om å dekke etterspørselen med norsk kjøtt kan innfris om ikke lenge. Med slike avtaler risikerer vi om få år overskudd også av storfekjøtt i Norge, sier Sletnes.

Kan vi forvente nye handelsavtaler med EU?

Sletnes frykter at denne avtalen ikke vil være den siste.

Til tross for at Norge er et lite land er vi nummer seks på lista over EU-jordbrukets viktigste eksportland.

– EU vil nok presse på i årene som kommer for å få nye avtaler som åpner for enda mer eksport av sine matvarer til Norge. Hvis det framtidige samarbeidet mellom Norge og EU blir som det har vært de siste femten årene, så kan vi forvente nye handelsforhandlinger om noen år, avslutter Sletnes.