Internasjonalt

Publisert: 20.05.2020

EU skal utarbeide beredskapsplan for matforsyning

Publisert: 20.05.2020

Som en del av EUs nye matstrategi foreslår Europakommisjonen å lage en beredskapsplan for å sikre framtidig matforsyning og matsikkerhet i Europa. - Koronakrisen har gjort strategien enda mer aktuell, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke Arne Ivar Sletnes.

Myndighetene i Brussel og medlemslandene vil koble gjenreisingen etter koronasjokket til en grønn omstilling der klima- og miljøproblemene settes i fokus.

Det pågående arbeidet med «European Green Deal» pågår derfor for fullt. Europakommisjonen lanserte nylig Farm to Fork som er den nye strategien for bærekraftige mat-systemer i Europa.

– «Farm to Fork» skal sikre europeere sunn og bærekraftig produsert mat og er en viktig del av den grønne omstillingen, sier Sletnes.

EU legger økt vekt på matsikkerhet og beredskap

Landbrukssjefen i kommisjonen, Janusz Wojciechowski fra Polen, har sagt at EU ikke kan stole på at importerte varer alltid vil være tilgjengelige, og at krisen har vist at lokal produksjon og korte verdikjeder i matproduksjonen er avgjørende.

– Den store krisen vi nå står oppe i har fått politikerne i EU til å legge mer vekt på matsikkerhet og beredskap, og dette preger også i stor grad strategien, sier Sletnes.

Ny beredskapsplan i 2021

Som en del av Farm to Fork foreslår Europakommisjonen å utarbeide en beredskapsplan for å sikre framtidig matforsyning og matsikkerhet i Europa under ulike krisescenarier. Intensjonen er å ferdigstille arbeidet i løpet av 2021.

– Som et ledd i dette skal EU kontinuerlig overvåke matsikkerheten og konkurranseevnen til matprodusentene. Myndighetene skal øke kunnskapen, og dokumentere og rapportere evnen til å sikre befolkningen tilgang på mat ved fremtidige kriser, forklarer fagsjefen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning

Norsk Landbrukssamvirke har i mange år etterlyst en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning som tar høyde for tenkelige og utenkelige kriser vi kan stå overfor.

– I slike analyser kan vi ikke ta internasjonale forsyningslinjer for gitt. Denne konklusjonen har Europakommisjonen kommet til, og det er på tide at regjeringen her hjemme gjør det samme, avslutter Sletnes.