Internasjonalt

Oppdatert: 08.03.2018

Publisert: 08.03.2016

Europa drukner i melk. EU-land trygler om markedsregulering

Overproduksjon av melk i EU

Markeder ute av kontroll Europa oversvømmes av melk. Det produseres langt mer enn forbrukerne etterspør. Foto: iStock

Oppdatert: 08.03.2018

Publisert: 08.03.2016

EU-landbruket er i krise. Flere land krever nå gjeninnføring av markedsbalanserende tiltak.

I 2015 fjernet EU melkekvotene.

– Dermed forsvant siste rest av virkemidler for å balansere produksjonen i forhold til etterspørselen, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Den lave melkeprisen gir grunn til fortvilelse

Produksjonen av melk har skutt i været etter EU fjernet melkekvotene. Samtidig har etterspørselen etter europeiske meieriprodukter i andre deler av verden falt betydelig.

– Melkeprisen har derfor stupt og melkebønder i alle EU-land fortviler, sier Sletnes.

Les mer: Med en melkepris på 2,70 kr literen kaster EU-bøndene egg og brostein i Brüssel 

Ikke bare melkebøndene som er fortvilte

Produsenter av andre landbruksprodukter i EU er også i samme situasjon som melkebøndene.

– Produsenter av svinekjøtt blant annet i Danmark og Polen er på randen av konkurs. Frukt- og grønnsakssektoren i Spania, Hellas og andre land i Sør-Europa er i samme situasjon, mener fagsjefen.

Krisemøte i EU

EU-politikerne erkjenner nå at landbruket og matindustrien er i dyp krise. Det er imidlertid ingen felles oppfatning om veien ut av uføret.

Europakommisjonen har derfor invitert alle medlemslandene til å gi innspill til tiltak. Kommisjonen har også invitert til et krisemøte mandag 14. mars for å finne løsninger på markedssituasjonen.

– De fleste land krever drastiske tiltak, men det er stort sprik i synet på hva som må til, sier Sletnes.

Produsenter i frukt- og grønnsakssektoren i EU-land som Spania er i samme situasjon som melkebøndene. Foto: iStock

Ingen markedsregulering i EU

EU har fjernet alle effektive virkemidler for å regulere matmarkedet.

Det eneste myndighetene kan bidra med nå er marginale tilskudd til de som tar på seg å lagre overskuddsvarer, mener fagsjefen.

– Så lenge markedssituasjonen ikke bedrer seg så fører overskuddslagrene av mat bare til å utsette og forsterke problemene. Det er dette vi ser nå, med fortsatt høy produksjon, vedvarende sviktende etterspørsel, økende lagre og stupende priser, sier Sletnes.

Flere land krever tiltak for å bedre situasjonen

Flere land, deriblant Frankrike, krever nå drastiske tiltak.

Et av forslagene er økonomisk støtte til bønder som reduserer produksjonen av meieriprodukter.

Dette mener de skal bidra til bedre balanse i markedene og etter hvert priser som er til å leve av.

– Frankrike foreslår også økte tilskudd til bøndene, og får støtte til sine forslag fra en rekke andre EU-land. Noen foreslår også å øke prisstøtten. Til og med eksportstøtte er foreslått, sier Sletnes.

Forslaget møter motbør fra liberale land

Til tross for krisen er det ingen land snakker åpent om å gjeninnføre melkekvotene i EU.

Enkelte land tar også til motmæle mot forslagene om markedsregulering og økt støtte. Både Storbritannia og Danmark ønsker tiltak for å øke ytterligere øke eksporten.

– Disse landene legger press på Europakommisjonen til å bedre markedsadgangen ved å inngå nye handelsavtaler og å løse handelskonflikten med Russland, sier fagsjefen.

Situasjonen vil også få konsekvenser i Norge

Matindustrien i Norge er ikke direkte berørt av EU-krisen. Men, bøndene og industrien her hjemme vil imidlertid tydelig merke det rekordlave prisnivået i EU, mener fagsjefen.

– Et økende gap i priser mellom Norge og naboland vil trolig resultere i økt import, som fortrenger norske produkter, sier han.

Ønsker ikke økt markedsadgang til Norge

Et EU som intensiverer innsatsen for økt eksport er absolutt ingen god nyhet nå som Norge og EU forhandler om handel med landbruksprodukter, mener fagsjefen.

Sletnes håper politikerne følger med på det som skjer i Europa.

– Nå blir det ekstra viktig at norske myndigheter står imot presset fra EU om økt markedsadgang til Norge. Norske matprodusenter skal ikke ta støyten for EU sin feilslåtte politikk, avslutter han.