Internasjonalt

Oppdatert: 16.12.2018

Publisert: 21.03.2018

Melkemarkedet i EU

EUs melkekrise kan få konsekvenser for norsk landbruk

Oppdatert: 16.12.2018

Publisert: 21.03.2018

EUs melkemarked er fullstendig ute av kontroll. Dette kan få konsekvenser for et allerede hardt presset meierimarked i Norge.

Norske melkeprodusenter står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Forbrukere drikker mindre melk enn før, samtidig som importen stjeler stadig flere markedsandeler.

Les mer: Er vi klare for fremtidens melkemarked?

– Det siste vi trenger nå er aggressive eksportører som tilbyr underprisede EU-produkter til norske forbrukere, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Deregulering av melkemarkedet i 2015 er årsaken til krisen

I 2015 fjernet EU melkekvotene som satte tak på melkeproduksjonen i Europa. Det førte til at EU-bøndene produserte mer melk enn de fikk solgt og melkeprisen stupte.

For å rette opp i ubalansen iverksatte myndighetene i Brussel flere midlertidige krisetiltak. Et av dem var å kjøpe opp melkepulver og sette det på lager.

– Myndighetene i EU kjøpte melkepulver for å hindre at hele melkenæringa skulle kollapse. Hvis lageret slippes på markedet nå kan det forårsake et jordskjelv som vil merkes i meierimarkedene i store deler av verden, sier Sletnes.

EU har kjøpt opp store mengder melkepulver for å hindre at melkemarkedet skulle kollapse. Foto: iStock

Et volum tilsvarende Frankrikes hele produksjon står på lager

For det er ikke småtterier som står på lager. Siden 2015 har EU kjøpt opp 380 000 tonn melkepulver. Det er like mye som alle franske melkebønder produserte i hele 2016.

– Kjøp av melkepulver er ett av EU sine få gjenværende virkemiddel. Men Europakommisjonen kjøpte mye mer pulver enn det som var intensjonen med ordningen, sier Sletnes.

EU har satset på at markedet vil normalisere seg av seg selv

Hensikten med ordningen var å etablere et sikkerhetsnett som skulle beskytte melkebøndene i kortvarige perioder med overproduksjon og lave priser.

– Håpet var at markedet ville normalisere seg relativt raskt slik at lageret kunne bli solgt. Dette har imidlertid ikke skjedd.  Det er heller ikke mye som tyder på en rask bedring, sier han.

Les mer: Europa drukner i melk

- De lave prisene i Europa gjør det stadig mer lønnsomt å selge EU-ost til Norge selv med full toll, sier Sletnes. Foto: iStock

Til tross for tiltakene for å rette opp i ubalansen er det fremdeles overproduksjon på melk i Europa.

Prisene på melk er også lave i forhold til før dereguleringen.

– EU-prisene på melkepulver er nå på sitt laveste siden 2014, sier Sletnes.

Veksten i Asia-markedet lar vente på seg

Tanken bak dereguleringen er at den globale etterspørselen etter melk og melkebaserte produkter vil øke i fremtiden, særlig i Asia.

– EU, som en stor produsent og eksportør av meieriprodukter, ønsker å dra nytte av dette vekstpotensialet. Problemet er bare at produksjonen har økt for mye på kort tid og veksten lar vente på seg, sier fagsjefen.

Nå er det lønnsomt å eksportere til Norge selv med full toll

De lave prisene har allerede fått konsekvenser for melkemarkedet i Norge.

Osteimporten økte med hele 8 prosent i 2017. Importen av meieriprodukter i frossenpizza og andre ferdigvarer er også økende.

– De lave prisene i Europa gjør det stadig mer lønnsomt å selge EU-ost til Norge selv med full toll, sier Sletnes.

Eu parlamentet i Brussel

EU er nå i full gang med å planlegge jordbrukspolitikken for den neste femårs perioden. Foto: iStock

Etterspørselen etter melkefett er høy

Det som kompliserer et allerede komplisert melkemarked er at etterspørselen etter smør er høy.

– Dersom produksjonen av melk reduseres kan det fort bli underskudd på smør i Europa slik vi så i fjor, sier fagsjefen.

Underskudd av smør kan også bety en mulighet for norsk landbruk.

Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung, uttalte i fjor da krisen var et faktum at TINE er mer enn villige til å bidra med smør til europeerne til riktig pris.

Mer oppkjøp av melkepulver vil bare gjøre vondt verre

Landbruksministrene i EUs medlemsland er nå enige om at Europakommisjonen må stoppe sitt oppkjøp av melkepulver.

EUs landbrukssjef, Phil Hogan, mener at ytterlige vekst i melkepulverlagrene vil bare gjøre vondt verre.

– Et scenario som blir stadig mer realistisk er at disse næringsmidlene må kastes eller brukes som dyrefôr, sier Sletnes.

Brussel tror fremdeles at verden trenger EU-melk

Til tross for utfordringene i EUs melkemarkedet holder Europakommisjonen på at dagens hovedlinjer i melkepolitikken skal ligge fast.

– Gjeninnføring av melkekvoter eller andre permanente produksjonsbegrensninger er for tiden politisk dødfødt. Troen på at verden trenger EU-melk er fremdeles sterk, sier Sletnes.

EU er nå i full gang med å planlegge jordbrukspolitikken for den neste femårs perioden.

– Vi må nok belage oss på en EU-politikk basert på at markedet skal råde og at bøndene må tilpasse seg markedssituasjonen også de fem neste årene, avslutter fagsjefen.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få artikler fra landbruk.no direkte i innboksen din