Internasjonalt

Publisert: 18.06.2019

Flere land bruker handelsavtaler for å fremme bærekraftig utvikling

EU er handelsblokken som har kommet lengst i å utforme politikk rundt handel og bærekraft. Foto: iStock

Publisert: 18.06.2019

Stadig flere land bruker nå handelsavtaler for å fremme mer bærekraftig matproduksjon. Vil Norge gjøre det samme?

Få andre land kan vise til like bærekraftig matproduksjon som Norge. Bærekraft har imidlertid ikke blitt satt høyt nok på agendaen når Norge forhandler med andre land om frihandelsavtaler.

– EU har nå innsett at handelsavtaler er et viktige verktøy for å nå FNs bærekraftmål. Nå må norske politikere våkne, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Handelsavtaler skal styrke klima, miljø, helse og sosiale goder

EU er handelsblokken som har kommet lengst i å utforme politikk rundt handel og bærekraft.

I Europakommisjonens forslag til strategisk agenda for perioden 2019 – 2024 står det at handelspolitikken skal fremme bærekraftig utvikling og bidra til å nå de globale bærekraftmålene.

– Myndighetene i EU ser muligheter i å utvikle en handelspolitikk som bidrar til å løse de store globale utfordringene, og samtidig styrker konkurransekraften til næringslivet i Europa, sier Sletnes.

Frankrike vil innføre klimatoll

Frankrike er blant de sterkeste pådriverne for å gjøre EUs handelspolitikk grønnere. President Emanuel Macron har blant annet foreslått at EU skal innføre en klimaavgift på importerte varer.

– Macron mener dette skal sørge for like konkurranseforhold mellom europeiske og utenlandske produsenter og samtidig bidra til å løse de globale klimautfordringene, sier Sletnes.

- EU har nå innsett at handelsavtaler er et viktige verktøy for å nå FNs bærekraftmål. Nå må norske politikere våkne, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

I Nord-Amerika stilles det krav til arbeidstakernes vilkår

Til tross for mye hard retorikk fra USAs president Donald Trump, ble regjeringene i USA, Canada og Mexico i fjor enige om en ny frihandelsavtale (United States-Mexico-Canada Agreement).

I denne avtalen stilles det relativt strenge krav til arbeidstakernes rettigheter som grunnlag for handelen på tvers av landegrensene.

– Dette har fått Mexico til å endre sitt lovverk knyttet til arbeidstakeres rettigheter. Formålet er å forbedre arbeids- og lønnsforholdene i landet. For Canada og USA vil dette kunne føre til mer jevnbyrdige konkurransevilkår, sier Sletnes.

Norske politikere kan lære av andre land

Fagsjefen mener norske politikere nå må våkne og lære av politikerne i andre land.

– Ikke bare kan handelspolitikk for en bærekraftig utvikling bidra til at vi når FNs bærekraftmål. En slik politikk kan også bidra til å styrke konkurransekraften til norsk jordbruk og matindustri. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier han.