Internasjonalt

Publisert: 13.12.2016

FNs bærekraftmål gjør norsk landbruk mer konkurransedyktig

FNs bærekraftsmål gjør norsk landbruk mer konkurransedyktig.

Bærekraftig gris er norsk landbruks eksportsuksess. I en verden som verdsetter bærekraft over billigst mulig matproduksjon vil denne grisen bli enda mer populær. Foto: Norsvin

Publisert: 13.12.2016

- FNs bærekraftmål bør få stor gjennomslagskraft. I matproduksjonen må det tas et helhetshensyn. Norsk landbruk har allerede gjort i flere ti-år, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

FNs bærekraftmål er verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å løse de største utfordringene som verden står overfor. Alle FN-nasjonene har blitt enige om 17 ulike bærekraftmål.

Les mer: Handelsavtaler for bærekraftig matproduksjon

Snarveier i matproduksjonen må stoppes

– I norsk landbruk har vi systematisk jobbet med å holde dyrene friske og utrydde sykdommer. Vi bruker dermed minimalt med antibiotika sammenlignet med mange andre land fordi friske dyr trenger ikke medisiner, sier Hedstein.

I 2014 var eksportverdien av mat- og drikkevarer fra Norge 7,1 milliarder kroner. I en verden som etterspør sunn, trygg og bærekraftig mat, vil dette tallet sannsynligvis øke. Norge kan tilby produkter, råvarer og gener til stadig mer bevisste forbrukere.

– Bærekraftige forretningsmodeller må premieres, mens de som til nå har tatt snarveier og overlatt regningen til verdensamfunnet må stoppes. Om bærekraft blir noe matprodusenter skal konkurrere på har norsk landbruk gode forutsetninger til å konkurrere. Dessverre er ikke dette en realitet enda, sier Hedstein.

Les mer: Er verden villig til å betale for sunn, trygg og bærekraftig mat?

Den billige maten ødelegger verdenshelsen

Ifølge FNs prognoser blir vi 9,6 milliarder mennesker på kloden i 2050. Samtidig er det forventet en betydelig velstandsøkning for en stor andel av befolkningen. For å skaffe nok mat til kloden er det beregnet at verdens matproduksjon må økes med 60 prosent.

Hedstein mener at de økonomiske rammene for handel med mat må endres.

– Den billige maten ødelegger klimaet og helsen til konsumentene, og det er en kostnad som må regnes inn i sluttprisen. Det vil bidra til god dyrevelferd, lav antibiotikabruk og klimavennlige produkter, avslutter han.

Les mer: Bærekraftig gris er norsk landbruks hemmelige eksportsuksess

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftmål er 17 i alt og har blitt godkjent av alle FNs medlemsland. Illustrasjon: FN