Internasjonalt

Oppdatert: 08.10.2020

Publisert: 20.05.2020

Hva betyr EUs nye matstrategi for Norge?

Oppdatert: 08.10.2020

Publisert: 20.05.2020

Europakommisjonen la 20. mai frem Farm to Fork, forslag til ny mat-strategi for de neste årene. – Det er viktig at vi følger med på hva som blir bestemt i Brussel. Det kan få store konsekvenser for Norge, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Den nye mat-strategien Farm to Fork er en viktig del av «European Green Deal» – politikken som skal ta Europa i en bærekraftig retning. Strategien omfatter hele det europeiske mat-systemet fra jord og hav til spisebord.

– Vi i Norge bør følge godt med på utviklingen av politikken i EU på disse områdene. Politikere i Norge har en tendens til å skue over til våre europeiske naboer når ny miljøpolitikk skal utformes i landet vårt, mener fagsjefen.

Nye regler for merking av matvarer

Endringer i regelverk, blant annet på veterinærområdet og knyttet til mattrygghet, vil få direkte betydning for regelverk her hjemme.

– EU-regler for bærekraftmerking av næringsmidler kan bli definert som EØS-relevante. Dersom EU vedtar slike regler kan det derfor få direkte konsekvenser for norsk regelverk på området, mener Sletnes.

EU-industrien er stor konkurrent

Politikken i EU vil også ha innvirkning på handelen mellom Norge og våre naboland, mener fagsjefen. EU-bedrifter er de største konkurrentene til matindustrien i Norge.

EU-industriens rammebetingelser og konkurransekraft er avgjørende for importkonkurransen vi vil møte i det norske matmarkedet i årene framover.

EU vil heve miljøambisjonene

Ifølge strategien skal 40 prosent av jordbruksbudsjettet øremerkes klimatiltak. Europakommisjonen foreslår også å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler med 50 prosent, og kunstgjødsel med 20 prosent innen 2030. Bruken av antibiotika i husdyrproduksjonen skal ned med 50 prosent, og myndighetene vil revidere regelverket for dyrevelferd.

– Med Farm to Fork ser det ut til at EU ønsker å sette inn et krafttak for å løfte seg på disse områdene som vi i Norge allerede er gode på, sier Sletnes.