Internasjonalt

Oppdatert: 17.12.2019

Publisert: 20.03.2018

Hva er egentlig RÅK?

Smakstilsatt yoghurt er et eksempel på en RÅK-vare. Foto: TINE/Bo Mathisen

Oppdatert: 17.12.2019

Publisert: 20.03.2018

Mange snakker om RÅK-varer i forbindelse med import. Hvordan definerer man egentlig en RÅK-vare og hvorfor er det viktig å vite om?

Jordbruksvarer er i utgangspunktet ikke omfattet av EØS-avtalen

Uttrykket RÅK kommer fra ordet «råvarepriskompensasjon», og er knyttet til EØS-avtalen.

EØS-avtalen sier at det skal være fri flyt av varer mellom alle landene som er parter i avtalen.

Jordbruksvarer er i utgangspunktet ikke omfattet av EØS-avtalen, og det er derfor toll på en del av disse varene. Men, det finnes noen gråsoner.

Hva er industrielt bearbeidede jordbruksvarer?

Industrivarer er derimot omfattet av EØS-avtalen.

Noen jordbruksvarer inngår som en råvare i matindustrien og blir en del av en industrivare.

Dermed får man en rekke varer som både er en jordbruksvare og en industrivare. Disse varene kaller vi industrielt bearbeidede jordbruksvarer.

Moste poteter er bearbeidede råvarer

Skillet mellom jordbruksvarer og bearbeidede jordbruksvarer er kanskje ikke alltid så åpenbare.

Det er mange måter å bearbeide jordbruksvarer på. For eksempel er naturell yoghurt en vanlig jordbruksvare, mens yoghurt med smak er en bearbeidet jordbruksvare.

På samme måte er en potet en jordbruksvare, mens en potetmos er en bearbeidet jordbruksvare.

Dersom norske råvarer velges til fordel for dyrere varer fra utlandet, kan det søkes om råvarekompensasjon. Foto: Julie Lunde Lillesæter/Differ Media

Jordbæryoghurt har lav toll, yoghurt naturell har høy toll.

Dette gjør at man får forskjellig importvern på varer som egentlig er ganske like.

En smaksatt yoghurt har lavere toll enn naturell yoghurt. På samme måte som smaksatt melk og kokte poteter har lavere toll enn vanlig melk og ubehandlede poteter.

Råvarepriskompensasjon skal beskytte norsk jordbruk

Hensikten med EØS-avtalen er å øke handelen mellom landene som er med i avtalen. Samtidig er man enig om at det er viktig å ta vare på egen primærproduksjon.

Derfor har man fått ordningen med råvarepriskompensasjon som skal ivareta begge disse hensynene.

Produsenter får kompensasjon for å velge norsk

Siden Norge har et høyere lønns- og kostnadsnivå enn de fleste andre land er norske råvarer stort sett dyrere enn det råvarene er på verdensmarkedet.

For noen varer gjelder dette selv om det er toll på varen. Når matindustrien velger å benytte norske råvarer, kan de derfor søke om kompensasjon siden de velger dyrere råvarer enn de strengt tatt må.

Like konkurransevilkår er viktig for norsk landbruk

Kompensasjonsordningen skal utligne forskjellen mellom utenlandske råvarer og norske.

På denne måten ønsker man å legge til rette for at norsk industri skal ha like konkurransevilkår som produsenter av tilsvarende varer i utlandet.

Hvor mye penger som bevilges til RÅK-ordningen fastsettes i jordbruksforhandlingene hvert år.