Internasjonalt

Oppdatert: 21.01.2019

Publisert: 17.01.2019

Hva sier egentlig EAT-Lancet rapporten?

EAT-Lancet-kommisjonen skriver i sin rapport at anbefalte daglige kjøttforbruk er på 14 gram. Foto: Eat Foundation.

Oppdatert: 21.01.2019

Publisert: 17.01.2019

Torsdag lanserte EAT-Lancet-kommisjonen sin mye omtalte sluttrapport. Utgangspunktet for kommisjonen har vært å slå fast hva som er en sunn diett produsert i et bærekraftig matsystem.

Kommisjonen har bestått av 37 forskere innen medisin, mat, klima og bærekraft. Professor i ernæring, Walter Willett, og professor i klimaforskning, Johan Rockström, står som hovedforfattere av rapporten.

Forfatterne mener at mat er det mest effektive virkemiddelet vi har for å sikre en god helse, redusere klimagasser og andre miljøforurensinger. Forfatterne mener dagens matproduksjon truer både menneskene og planeten, og at det globale matsystemet derfor må endres radikalt.

Rapporten ser i hovedsak på to ting, konsum og produksjon av mat globalt. Ut fra dette har de foreslått en gjennomsnittlig global diett som i stor grad består av plantebaserte kalorier.

Les mer: Vil du spise mat som er bra for helsa, dyr og planeten bør du spise norsk mat

SLIK ER EAT-DIETTEN:

Dietten summerer seg opp til 2500 daglige kcal.

Se til det norske matsystemet

Selv om EAT-rapporten på sikt anbefaler 14 gram rødt kjøtt per dag, mener en av hovedforfatterne bak rapporten, Johan Rockström, at kutt i kjøttforbruket ikke trenger å bety nedbygging av norsk kjøttproduksjon.

Snarere mener han at den ideelle kjøttproduksjonen er en produksjon som ligner på den vi har i Norge.

– Hvis man bruker en slik diett som ramme og mål for landbruksutviklingen, kommer det til å gå sakte, men sikkert mot at for eksempel Norge, som har godt utgangspunkt for kjøttproduksjon, dekker det nasjonale behovet for kjøtt, samtidig som de eksporterer, sa Rockström på lanseringen av rapporten.

Hva er det rapporten ikke sier?

Rapporten ser kun på konsum og produksjon. Det utelukker store deler av matsystemet. Det som skjer fra maten forlater gården til den blir spist, er ikke en del av rapporten. Det vil si at industri, transport og handel ikke er med.

Matsystemenes påvirkning på lokalsamfunn, kultur, økonomi, dyrehelse og -velferd er heller ikke vurdert i rapporten. Forfatterne anerkjenner at dette også er faktorer som spiller en rolle for matsystemenes bærekraft, men har valgt å se bort fra dette ettersom disse temaene er svært komplekse.

Hva betyr «matsystem»?

Matsystem er betegnelsen på den komplekse sammensetningen av produksjon, foredling, distribusjon og forbruk som gjør at vi har mat på bordet. Det er verdikjeden fra jord til bord.