Internasjonalt

Oppdatert: 11.10.2019

Publisert: 28.09.2018

Hvordan kan klimaendringer påvirke verdens evne til å produsere mat?

Foto: iStock

En NIBIO-rapport slår fast at klimaendringer skaper risiko for betydelige negative konsekvenser for matproduksjon og matvaresikkerhet. Foto: iStock

Oppdatert: 11.10.2019

Publisert: 28.09.2018

Klimaendringer vil føre til store konsekvenser for verdens matforsyning i fremtiden. Det viser en rapport fra NIBIO.

Rapporten har sett på hvordan klimaendringer vil påvirke verdens evne til å produsere mat.

– Klimaendringer skaper risiko for betydelige negative konsekvenser for matproduksjon og matvaresikkerhet, sier rapportforfatter og spesialrådgiver i NIBIO, Arne Bardalen.

Mer nedbør og høyere temperaturer påvirker matproduksjonen

I følge Bardalen kan vi forvente at gjennomsnittstemperaturen vil øke i fremtiden.

– Vi vil også se endringer i nedbør, stigende havnivå og en økning i frekvensen av ekstreme værforhold, sier Bardalen.

Økte temperaturer kan også bety økt skade fra skadedyr og sykdom som kan påvirke avlinger og husdyrproduksjon, samt fiske og akvakultur negativt.

Klimaendringer påvirker ulike regioner forskjellig

I følge rapporten vil ulike regioner i verden påvirkes ulikt av klimaendringer.

– De fleste studier er enige om at India, Afrika sør for Sahara og Sør-Asia er regioner som ofte forventes å bli påvirket negativt. Nord-Amerika, deler av Sør-Amerika, Sentral-Asia og Øst-Europa kan oppleve positive virkninger, sier Bardalen.

Klimaendringer kan være en driver for ytterlige økt matvarehandel

Det globale matsystemet er i økende grad avhengig av handel.

– I dag er det slik at kun et fåtall land produserer de matvarene som utgjør den største delen av verdenshandelen med mat, sier Bardalen.

Han mener at dette systemet blir veldig sårbart i møte med klimaendringene.

– Avlingssvikt grunnet klimaendringer og hindringer i transportsystemene kan øke risikoen for vesentlige problemer med matforsyningen. Det kan være en alvorlig trussel mot matsikkerheten og svekke samfunnssikkerheten, avslutter rapportforfatteren.