Internasjonalt

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.09.2019

Hvorfor er norsk kjøtt mer klimavennlig enn importert kjøtt?

Norge har friske dyr som igjen gir lavere klimautslipp per produsert kilo kjøtt og melk. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 23.09.2019

Norsk kjøtt produseres mer klimavennlig enn kjøtt fra de fleste andre land i verden. Hvorfor er det sånn?

En forklaring på hvorfor husdyrproduksjon i Norge har lave klimagassutslipp sammenlignet med mange andre land er at vi har verdens friskeste dyr.

Friske dyr trenger mindre fôr, de vokser raskere, produserer mer melk og kjøtt og færre dyr blir kassert ved slakting. Friske dyr gir derfor vesentlig lavere klimautslipp per produsert kilo kjøtt og melk.

Den norske kua er fire ganger mer klimavennlig

Norsk storfekjøtt har lavt klimaavtrykk fordi vi i hovedsak spiser melkekua vår, Norsk Rødt Fe.

I mange land avles kyr frem for å enten produsere mye melk, eller mye kjøtt. I Norge har vi avlet frem ei ku som produserer både kjøtt og melk. Dette kalles for en kombiku.

Mer enn 70 prosent av det norske storfekjøttet vi spiser kommer fra den norske melkekua.

Når vi produserer kjøtt av norske melkekyr så slippes det ut i gjennomsnitt 17,3 kg CO2-ekvivalenter per kilo kjøtt. Ved spesialisert kjøttproduksjon i andre deler av verden slippes det ut nesten fire ganger så mye klimagasser.

Les mer: Ny forskning viser at beitedyr er bra for klima

Norsk Rødt Fe er avlet frem for å passe perfekt i norsk landbruk. Foto: Øyvind Heen

Norge har avlet frem klimavennlige griser

Gjennom alle år har norske grisebønder avlet for dyr med god helse, som kan produsere mye kjøtt og ha et lavt fôrforbruk. Grisen er en god ressursutnytter og om lag 75 % av maten som gis til grisen er laget av norske råvarer.

Et bredt og bærekraftig avlsarbeid har gitt Norge verdens mest fôreffektive gris som vokser godt, har god helse og produserer mange, store og friske grisunger. Dette har bidratt til at norsk svinekjøtt i dag har veldig laveklimagassutslipp sammenlignet med andre land.

Les mer: Den norske grisen er en skikkelig klimagris

Klimavennlige kyllinger

Globalt slipper kyllingproduksjon ut 5 kg CO2– ekvivalenter per kilo slaktevekt av kylling. I Norge er utslippsintensiteten nede på bare 2 kg CO2-ekvivalenter per kilo.

Også hos kylling er friske dyr hovedforklaringen på hvorfor norske kyllinger er mer klimavennlig enn i mange andre land. Friske kyllinger utnytter fôret til å vokse fremfor å bekjempe sykdom.

Import øker klimagassutslippene globalt

Både klima og landskapet i Norge gjør at vi har begrensede muligheter til å produsere mange forskjellige typer mat. Men, vi har store områder med gress og utmark som er egnet til å produsere kjøtt og melk gjennom kua, sauen og geita.

Uten husdyrhold i Norge må vi importere mer av maten vår. Da hadde vi lagt beslag på knappe naturressurser i andre land, bidratt til å øke de globale klimagassutslippene fra kjøttproduksjon og til unødvendig transport av mat på tvers av landegrensene.