Internasjonalt

Publisert: 27.08.2019

Hvorfor ønsker regjeringen en frihandelsavtale med MERCOSUR?

Brasil er Norges viktigste handelspartner i Latin-Amerika. Foto: Stringer/ Reuters

Publisert: 27.08.2019

Norge og de andre EFTA-landene inngikk nylig en frihandelsavtale med noen av verdens største matprodusenter. Hvorfor det?

Det søramerikanske fellesmarkedet Mercosur består av Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.

– Disse landene er viktige markeder for mange norske eksportbedrifter. Samtidig er det mulige farer forbundet med at disse landene er store produsenter og eksportører av landbruksvarer, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Les mer: Norge har inngått handelsavtale med verdens største kjøtteksportører

Økende norsk interesse for Argentina

Brasil er Norges viktigste handelspartner i Latin-Amerika. Verdien på samhandelen mellom Norge og Brasil var på over 13 milliarder kroner i 2016.

Store norske bedrifter som Yara og Statoil har allerede satset stort i Brasil.

– Samhandelen med Argentina, Paraguay og Uruguay er i dag foreløpig lav. Men det er økende interesse i norske bedrifter, spesielt for muligheter i Argentina, sier Sletnes.

Mye av eksporten er knyttet til oljeindustrien

I følge Nærings- og fiskeridepartementet var norsk vareeksport til Mercosur i 2018 på 5,5 milliarder kroner. Tjenesteeksporten var omlag 6 milliarder kroner i 2017. Avtalen sikrer tollfri markedsadgang for 99,2 prosent av norske varer innen 15 år etter avtalens ikrafttredelse.

– Norge eksporterer blant annet sjømat, kunstgjødsel, metaller, maskiner, kabler, spesialkjøretøy, deler til maskiner og kjøretøy, samt tjenester innen maritim sektor, olje og gass og fornybar energi, sier Sletnes.

Norge eksporterer blant annet olje og gass. Brendan Mcdermid / Reuters

Jordbruksnæringens fryktede scenarier skjedde ikke

I likhet med andre land har Mercosur-landene fri tilgang til det norske markedet for sine industrivarer, men ikke for jordbruksvarer som konkurrerer med produktene til den norske bonden.

Mange i jordbruksnæringen var bekymret for at regjeringen ville gi store tollfrie kvoter av kjøtt og andre matvarer for å få avtalen i havn.

– Vi fryktet at en avtale med disse landene kunne komme til å ramme noen av kjerneproduksjonene i norsk jordbruk og matindustri hardt. Resultatet blir nok også noe økt import, men norske forhandlere skal berømmes for å ha forhindret de verste scenariene, sier fagsjefen.