Internasjonalt

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 07.11.2018

I USA har 15 prosent av alle griser norske gener

I USA bruker de metoder for dyrehold som ikke er lov i Norge, men som er lov i USA og i store deler av verden. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 07.11.2018

Hver eneste måned de siste 16 årene har det blitt sendt en pakke med norsk grisesperm fra Hamar til USA. I dag har 15 prosent av alle griser i USA norske aner!

I denne artikkelserien viser vi bilder og video av metoder for dyrehold som ikke er lov i Norge, men som er lov i USA og i store deler av verden. Norge har noen av verdens strengeste lover for dyrehold og dyrevelferd. 

I 2002 tok norske svinebønder et dristig valg da de valgte å satse på internasjonal eksport av grisesperm til USA.

– Norsvin trengte et større finansielt marked for å utvikle en konkurransedyktig genetikk i Norge for den norske svineprodusenten, slik startet vår internasjonale satsing, sier Wenche Helseth, kommunikasjonssjef i Norsvin.

Hør podcast med Wenche Helseth:

USA trenger friske griser

USA er et av verdens største markeder for svineproduksjon. Det ønsket Norsvin å ta en del av.

– Vi ønsker å øke våre muligheter for inntjening gjennom vekst og større markedsandel på vår genetikk i et av verdens største markeder, som også er i vekst, sier

Hun tror en stor årsak til at Norsvin-genetikken er populær i USA er at de har et unikt produkt.

– Det internasjonale markedet etterspør en gris med god helse og som er fôreffektiv, og det tilbyr vi, sier Helseth.

Les mer: Norsk ekspertise på svinegenetikk skal gi friske amerikanske griser

Det internasjonale markedet etterspør en fôreffektiv gris med god helse. Det kan Norsvin tilby. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Norsk bønder har avlet frem en fôreffektiv gris

Norske svinebønder har siden 1958 avlet frem en sunn og bærekraftig gris sammen i samvirke.

– Det norske avlsmålet på gris er bredt, og vi har avlet fram gris med gode moregenskaper og en god helse. I tillegg er vårt landsvin en fôreffektiv gris og det er viktig i et marked med stadig større fokus på utnytting av knappe ressurser, sier Helseth.

Les mer: Amerikanske svinebønder i tøff konkurranse nyter godt av norsk avlsarbeid

Norske gener er spredt rundt i hele verden

Den norske grisen er ikke bare populær i USA, den har også slektninger over hele verden.

– Totalt selger vi 20.000 sæddoser internasjonalt per år som generer en genetisk innflytelse i 110 millioner slaktegris rundt om i verden. Om lag hver 5. slaktegris i verden har Topigs Norsvin-genetikk i seg, sier Helseth.