Internasjonalt

Oppdatert: 18.06.2019

Publisert: 14.06.2019

Kan en ny handelspolitikk bidra til å styrke konkurransekraften til norsk mat?

Oppdatert: 18.06.2019

Publisert: 14.06.2019

Tollvernet har for lengst slått sprekker. En bærekraftig produksjon bidrar til høyere priser på norske matvarer. - Er det da riktig å importere varer som ikke er produsert like bærekraftig? Spør fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Bønder og industri i Norge produserer mat mer bærekraftig enn matprodusenter i andre deler av verden. Norsk matproduksjon er miljøvennlig og gir lave utslipp av klimagasser, og bøndene bruker lite antibiotika i husdyrproduksjonen.

Det gjør at forbrukerne har høy tillitt til norsk mat. Nylig ble TINE kåret til Norges mest bærekraftige merkevare. Men det koster også mer å produsere mat på denne måten.

– Anstendige lønninger og arbeidsvilkår gir høyere kostander sammenlignet med produksjon under slavelignende forhold. Å bruke antibiotika og andre medisiner er billigere enn å investere i friske dyr gjennom langsiktig avlsarbeid. Investeringer i klimavennlige løsninger er også kostnadskrevende, forklarer fagsjefen.

Hør podcast med Arne Ivar Sletnes:

Er forbrukerne villige til å betale for bærekraftig produksjon?

For å kunne produsere bærekraftig er den norske bonden i dag avhengig av at forbrukerne er villige til å betale ekstrakostnaden med å produsere mat på en ordentlig måte.

Noen forbrukere er villige til det. Men, det er tvilsomt om dette gjelder flertallet, mener fagsjefen.

– Så lenge myndighetene ikke stiller krav til produksjonsmetoder for den importerte maten så vil de som produserer billigst gå av med seieren. Det er gjerne de som tar snarveier og produserer mindre bærekraftig, sier han.

Strenge norske krav gjør det lønnsomt å produsere bærekraftig

Norske myndigheter stiller strenge krav som skal sikre at importert mat er trygg å spise. Det stilles derimot få krav som skal sikre at produksjonsprosessen ikke skader klima, miljø eller mennesker.

Per i dag har ikke Norge noen standarder eller krav til importerte matvarer med hensyn til bruk av plantevernmidler, antibiotika eller andre medisiner i produksjonen. Det er heller ingen standarder eller krav til dokumentasjon av klimagassutslipp, dyrevelferd, dyrkingsmetoder eller arbeidsbetingelser i produksjonen.

– Handelspolitikken kan bli et svært viktig virkemiddel til å produsere mat uten å ødelegge jordkloden. Strenge krav til produksjonsmåte for både norske og importerte produkter vil bidra til å gjøre det mer lønnsomt å produsere mat på en bærekraftig måte, sier Sletnes.

For å kunne produsere bærekraftig er den norske bonden i dag avhengig av at forbrukerne er villige til å betale ekstrakostnaden med å produsere mat på en ordentlig måte. Foto: TINE

Handelspolitikk for bærekraftig utvikling kan bidra til å styrke konkurransekraften

Fagsjefen mener at norsk landbruk er i tetsjiktet på bærekraft, og at det ligge store muligheter i å utnytte dette til å styrke konkurransekraften i næringen.

– Men da trenger vi handelspolitikk som stimulerer til bærekraftig handling. Det er på høy tid at næringsaktørene og myndighetene diskuterer disse mulighetene, sier han.

Derfor har Norsk Landbrukssamvirke, sammen med NNN, LO, NHO Mat og Drikke og NHO, gått sammen om å arrangere et seminar om handelspolitikk, bærekraft og matproduksjon 21. juni i Oslo. Hit kommer blant andre utenriksminister Ine Eriksen Søreide for å snakke om framtidens handelspolitikk for bærekraftig utvikling.

– Alle er enige om at bærekraftig matproduksjon er nødvendig for å nå FNs 17 bærekraftmål. Vi mener det er på tide å diskutere hva slags handelspolitikk som kan bidra til bærekraftig matproduksjon. Vi ønsker også å belyse hvordan en handelspolitikk for bærekraftig utvikling kan bidra til å styrke den norske mat- og drikkenæringens konkurransekraft, avslutter fagsjef Arne Ivar Sletnes.