Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 28.09.2018

Kina tyr til ekstreme grep for å brødfø egen befolkning

Foto: iStock

Kina har ikke nok landbruksareal til å brødfø 1,4 milliarder mennesker, og tyr derfor til ekstreme grep for å sikre mat til egen befolkning. Foto: iStock

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 28.09.2018

Stadig flere land tar nå grep for å gjøre seg mindre sårbare i forsyningen av mat til egen befolkning. Ingen er like ivrige i tjenesten til å skaffe mat til sine innbyggere enn Kina.

Bare 10 prosent av Kina er landbruksareal. Det er ikke nok til å brødfø 1,4 milliarder mennesker.

– For å sikre nok mat til befolkningen må Kina importere store mengder mat. Det gjør dem avhengig av omverden, sier fagsjef i Norsk Landrukssamvirke, Åge Klepp.

Kina investerer i jordbruksareal, infrastruktur og matberedskap

Kineserne har i de siste 10-20 årene fått en voldsom appetitt på en vestlig diett. Forbruket av kjøtt og meieriprodukter har tredoblet seg siden 1990.

Det er lite trolig at Kina kan kopiere stordriftslandbruket i Australia, USA og Europa.

Kina består for det meste av fjell og ørken. I tillegg er matjorda fordelt mellom 200 millioner småskalabønder som sitter på noen åkerlapper hver.

– I dette bildet er det kanskje ikke rart at en stat som Kina med 1,4 milliarder mennesker investerer både i jordbruksareal, infrastruktur og matberedskap i andre land for å sikre egen befolkning, sier Klepp.

Kina investerer både i jordbruksareal, infrastruktur og matberedskap i andre land, som her i Ukraina. Foto: iStock

Investerer i ny handelsrute mellom Europa og Kina

For å få større kontroll på matforsyningen har Kina nemlig inngått langtidsleie av jordbruksland i flere asiatiske og afrikanske land, i tillegg til i Ukraina og Australia.

Kina har også gjort gigantiske investeringer i transport og infrastruktur. Over 10 000 milliarder kroner skal investeres i en handelsrute mellom Kina og Europa i løpet av de neste 10 årene.

Hva bør lille Norge gjøre?

Også Norge er avhengig av import for å brødfø egen befolkning. Selvforsyningsgraden ligger i dag på cirka 40 prosent.

Selv om Norge har færre munner å mette enn Kina bør også vi ta matforsyning på alvor, mener fagsjefen.

– Når vi vet at klima vil skape store utfordringer for fremtidens matproduksjon vil det være en billig forsikring å investere mer i vår egen matproduksjon og bygge opp lagre av mat, avslutter Klepp.

Les mer: Hva gjør vi den dagen vi ikke kan importere mat?