Internasjonalt

Oppdatert: 18.09.2018

Publisert: 30.11.2017

Macron tvinger EU til å bli mer bærekraftig i handelspolitikken

Frankrikes president, Emmanuel Macron, tvinger EU til å tenke annerledes i handelspolitikken. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Oppdatert: 18.09.2018

Publisert: 30.11.2017

Flere og flere EU-land mener at handelspolitikk skal handle om mer enn bare liberalisering av handelen.

Det er gode nyheter for norsk landbruk, mener fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke Arne Ivar Sletnes.

I EU har erkjennelsen av store samfunnsutfordringer og press fra det sivile samfunn tvunget byråkratiet og politikerne til å tenke nytt i handelspolitikken.

Politikere både sentralt i EU-apparatet og i de enkelte medlemslandene blir stadig mer tydelige på at handelspolitikk er et virkemiddel som skal bidra til å nå viktige miljømål samt å løse sosiale utfordringer.

Økt vekt på miljø og arbeidsrettigheter

Våre naboland Sverige og Finland har sammen med Nederland, Belgia og Luxemburg bedt Europakommisjonen om å legge mer vekt på miljø og arbeidsrettigheter i framtidige handelsavtaler.

– De mener at det ikke er nok med gode intensjoner om bærekraft. Det trengs klare regler og systemer som sørger for at reglene overholdes, sier Sletnes.

Macron vil motarbeide urettferdig handel

Det er imidlertid Frankrike som er aller tydeligst i sine krav til forandringer i handelspolitikken.

Frankrikes president Emmanuel Macron har i det siste gått høyt på banen og argumentert for at EU må motarbeide det han kaller urettferdig handel.

Macron har blant annet foreslått å innføre karbonavgifter i internasjonal handel. Slike avgifter skal kompensere for merkostnadene som bedrifter i EU påføres fordi de er pålagt å overholde strenge klimaregler.

I en handlingsplan som ble lagt fram 25. oktober annonserer Frankrike at de planlegger å komme med et forslag til håndhevbare miljømessige og sosiale standarder som kan inngå i framtidige handelsavtaler.

– Frankrike har også sagt at de ønsker restriksjoner i jordbrukshandelen med land som opererer med lavere standarder innen mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd, sier Sletnes.

Strengere regler kan være godt nytt for Norge

Fagsjefen mener de nye taktene fra EU-landene kan være gode nyheter for norsk landbruk.

– Norsk matnæring er klimavennlig, leverer trygg, ren og sunn mat, er basert på god dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd, og underlagt bærekraftige produksjonsmetoder.

På grunn av dette kan Norge stille sterkt i forhold til utenlandske konkurrenter.

– Dersom bærekraftig utvikling blir en viktig del av handelspolitikken, vil trolig norsk næringsliv stille sterkt i forhold til mange konkurrenter i utlandet, avslutterSletnes.

Meld deg på Arne Ivars nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på internasjonal handelspolitikk og hvordan det vil påvirke norsk landbruk. Meld deg på Arne Ivar Sletnes nyhetsbrev ved å skrive inn epostadresse under: