Internasjonalt, Teknologi

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 05.11.2018

Med norsk svinegenetikk trenger ikke griser i USA antibiotika

Oppdatert: 27.05.2020

Publisert: 05.11.2018

Mange amerikanske bønder gir antibiotika til friske dyr for at de ikke skal bli syke. I South Dakota har de valgt en helt annen løsning, nemlig norsk svinegenetikk.

Sioux Falls, South Dakota, USA. 

I denne artikkelserien viser vi bilder og video av metoder for dyrehold som ikke er lov i Norge, men som er lov i USA og i store deler av verden. Norge har noen av verdens strengeste lover for dyrehold og dyrevelferd. 

Matthew Wurtz er svineprodusent og bor på en gård cirka en halvtime utenfor den ikoniske westernbyen Sioux Falls i South Dakota.

Han og familien har valgt å drive svineproduksjon på en annen måte enn mange andre amerikanske bønder.

– Vi bruker ikke antibiotika i vår produksjon. Vi mener det er bedre for grisene, for planeten og forbrukerne, sier han.

Se video fra South Dakota:

Sykdom tar livet av millioner av amerikanske griser årlig

Ulike dyresykdommer er et stort problem i den amerikanske matindustrien. Særlig svineprodusentene er rammet.

Virussykdommen PRRS, og resistente bakterier som MRSA, er noen eksempler på sykdom som tar livet av millioner av griser hvert eneste år.

Sykdommen PRRS er svært smittsom og koster svinenæringen om lag 650 millioner dollar årlig.

Les mer: Norsk ekspertise på svinegenetikk skal gi friske amerikanske griser

Overforbruk av medisin kan føre til antibiotikaresistens

Mange bønder løser sykdomsutfordringen med å gi dyrene medisiner og antibiotika før de faktisk blir syke.

Resultatet er at både dyr og mennesker nå står i fare for å bli resistente mot antibiotika.

Wurtz synes ikke løsningen med å gi dyra antibiotika er særlig god.

– Medisiner og antibiotika er bare lureri. Det løser ikke problemet, det bare dekker over det, sier han.

Hør podcast: Populære norske svinegener i USA

Matthew Wurtz er fornøyd med overgangen til Topigs Norsvin-griser: - De er friske og robuste, får mange grisunger, er fôreffektive og er greie å ha med å gjøre. Foto: Julie Lunde Lillesæter. Merk at amerikansk svineproduksjon har et annet regelverk for dyrehold og -velferd enn Norge.

Wurtz har valgt en annen stretegi for å få bukt med sykdom. Han velger genetikk fra friske norske griser.

– Vi kjøper grisesæd fra Topigs Norsvin, og gir de bra med fôr og kosttilskudd fremfor medisiner, forklarer han.

Les mer: 15 prosent av alle griser i USA har norske gener

Norske bønder eier genetikken

Norske svinebønder har eid sitt eget avlsselskap for gris, Norsvin, siden 1958.

I 2014 fusjonert Norsvin sin internasjonale satsing med det nederlandske genetikkselskapet Topigs, og ble Topigs Norsvin.

Sammen har de to genetikkselskapene avlet frem det mange mener er verdens beste gris.

Har brukt norske svinegener siden 2012

Wurtz har brukt genetikk fra Topigs Norsvin siden 2012.

– Vi var ikke fornøyde med det forrige genetikkselskapet vi brukte, forklarer Wurtz.

Grisene var syke og vanskelige å jobbe med.

– Topigs Norsvin var ny i markedet, men vi hadde hørt mye positivt fra folk som hadde besøkt Norge, så da bestemte vi oss for å prøve, sier han.

Les mer: Amerikanske svinebønder i tøff konkurranse nyter godt av norsk avlsarbeid

I USA bruker de metoder for dyrehold som ikke er lov i Norge. Bonde Matthew Wurtz er svært fornøyd med genetikken han kjøper fra Topigs Norsvin. Foto: Julie Lunde Lillesæter.

Det er en stor risiko knyttet til å bytte genetikkselskap, men likevel tok Wurtz sjansen.

– Vi er glade for at vi byttet. Topigs Norsvin-grisene er friske og robuste, får mange grisunger, er fôreffektive og er greie å ha med å gjøre.

Mener alle bør velge bort antibiotika

Wurtz synes alle bør slutte å bruke antibiotika i matproduksjonen.

– Hvis alle slutter å bruke det så forsvinner jo også problemet, avslutter han.