Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 15.03.2018

Meieriimporten nådde nye høyder i 2017

Økt import truer med å utkonkurrere norske meieriprodukter, mener fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes. Foto: iStock

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 15.03.2018

Norsk melk står overfor store utfordringer i årene som kommer. Den største utfordringen kommer fra den økende importen.

Importen av meieriprodukter har økt jevnt og trutt i mange år. Bare i 2017 økte importen med 325 tonn, ifølge tall fra Landbruksdirektoratet.

– Tallene fra Landbruksdirektoratet viser at importen nådde nye høyder i 2017, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Grunn til bekymring

Fagsjefen er bekymret for at den økte importen utkonkurrerer norske meieriprodukter. Det vil bety nedleggelser i jordbruket og matindustrien.

– Utviklingen truer dermed Norges største fastlandsindustri – matindustrien, lokalsamfunn i hele landet og det unike landskapet vårt, sier han.

Les mer: Er vi klare for fremtidens melkemarked?

Vi importerer EU-ost som aldri før

Det er ost, yoghurt og syrna meieriprodukter som vi importerer mest av.

I 2017 importerte vi 14 444 tonn ost til Norge, hovedsakelig fra EU.

Nordmenn spiser i gjennomsnitt mer enn to kilo EU-ost hvert år. Nesten to tredjedeler er innført uten toll.

Les hvorfor du burde kjøpe Grandiosa!

Norske melkeprodusenter er ledende på dyrevelferd, dyrehelse og lav medisinbruk. Foto: TINE/Bo Mathisen

Norge har allerede et konkurransefortrinn

Fagsjefen mener den norske matnæringens konkurransekraft nå må styrkes.

– Løsningen er ikke å kopiere USA eller Brasil sin masseproduksjon av lavprismat. Forbrukerne ønsker bærekraftig mat. Det kan norske bønder allerede levere på, sier han.

Norske melkeprodusenter er best i Europa på dyrevelferd, dyrehelse og lav medisinbruk. I tillegg har vi lavere klimagassutslipp per ku.

Bærekraftige produksjonsforhold må lønne seg

Per i dag stiller ikke handelsavtalene krav til produksjonsforhold. Det betyr at «slavetomater» fra Italia og tomater fra norske veksthus sidestilles i handelspolitikken.

– Det er viktig at handelspolitikken bidrar til å sette en riktig pris på produktene, en pris som gjenspeiler miljømessige og sosiale kostnader som påføres samfunnet, sier Sletnes.

Sletnes etterlyser nå mer helhetlig fokus på bærekraft i handelsavtalene.

– Importerte varer som ikke har samme standard med hensyn til produksjonsmetoder og bærekraft må straffes økonomisk, avslutter fagsjefen.