Internasjonalt

Oppdatert: 17.08.2018

Publisert: 27.09.2017

Husdyrgener fra Norge erobrer fjøs over hele verden

Norsk husdyrgenetikk er en eventyrlig eksportsuksess

Oppdatert: 17.08.2018

Publisert: 27.09.2017

Norsk jordbruksnæring blir gjerne framstilt som lite konkurransedyktig i internasjonal sammenheng. Geno og Norsvin har vist at norske bondeeide bedrifter kan bli best i verden.

Best i test på genetikk

Uten å bruse med vingene har Norsvin SA og Geno SA bygget opp en virksomhet som vekker oppsikt langt utover Norges grenser.

Begge selskapene har satset langsiktig og målrettet på forskning og utvikling, bygge kompetanse, ta i bruk ny teknologi og systematisere enorme mengder informasjon.

Resultatet har blitt at både Geno og Norsvin har erobret verden med sine produkter; husdyrgenetikk med unike egenskaper. I følge internasjonale samarbeidspartnere er de best i test. Dette kommer norske bønder til gode.

Faktaboks:

  • Norsvin SA er norske bønders avlsselskap for gris
  • Geno SA er norske bønders avlsselskap for storfe
  • Selskapene er samlokalisert på Hamar og er eid og styrt av norske bønder
  • Begge selskapene har gjort internasjonal suksess med sin husdyrgenetikk

Internasjonal satsing

Det er ikke mer enn 15-20 år siden at all innsats innen husdyravl var rettet mot det norske markedet. De siste årene har nærmest vært en revolusjon i så måte.

Satsinger har ført både Geno og Norsvin inn i strategiske partnerskap med andre internasjonale avlsselskap.

I 2014 slo Norsvin sin internasjonale virksomhet sammen med selskapet Topigs som er eid av nederlandske bønder. Det nye selskapet – Topigs Norsvin – er i dag blitt verdens nest største selskap innen svinegenetikk.

Geno har en egen internasjonal enhet, kalt Geno Global, som har inngått en distribusjonsavtale med verdens største storfeavlsselskap, Genus ABS. Storferasen Geno har utviklet, Norsk Rødt Fe (NRF), er nå verdens mest solgte røde rase.

Les mer: Den norske kua har erobret hele verden

Norske gener i 90 millioner slaktegris

Produksjon av svinekjøtt er en enorm industri globalt, og markedet er i økende grad preget av store internasjonale aktører. Likevel har norske grisebønder blitt sentrale i å forme svinepopulasjonen i alle verdenshjørner.

– Eksporten fra Norge har økt betydelig etter sammenslåingen med Topigs. Hvert år produseres 90 millioner slaktegris med «norske» gener utenfor Norges grenser. Den internasjonale aktiviteten er med andre ord mange ganger så stor som den norske, sier administrerende direktør for Norsvin, Olav Eik-Nes.

Norsvin eksporterer avlsmateriale blant annet fra rasen Norsk landsvin til store svineland som USA, Brasil, Russland, Tyskland og Spania. Topigs Norsvin er i dag representert i 54 land.

– Vi har ikke tenkt å gi oss med det heller. Ambisjonen er at det internasjonale salget skal vokse med hele 12 prosent i året fram til 2021, sier Eik-Nes.

Les mer: Bærekraftig gris er Norges ukjente eksportsuksess

Det bondeeide samvirket Norsvin har store ambisjoner for sin eksportsatsing av svinegenetikk. Foto: Norsvin/Frank Holm

Norske kyr er etterspurt i hele verden

Også for Geno er det internasjonale markedet i sterk vekst. Samvirket eksporterer sæd av rasen NRF til over 30 land. 500.000 sæddoser eksporteres årlig. Til sammenligning omsettes 400.000 i Norge.

– Salget har virkelig tatt av de siste årene, og lønnsomheten har skutt i været etter at samarbeidet med Genus ABS ble innledet. Geno har som mål å mangedoble det internasjonale salget de kommende årene, sier forretningsutvikler i Geno, Lars Kristian Bredahl.

I mange av landene brukes NRF i krysningsavl med melkeraser som Holstein, mens i land som Irland også brukes rene NRF-dyr i produksjon.

– Genus ABS er en partner som i tillegg til å styrke distribusjonen av NRF-genetikk, bidrar vesentlig til å redusere kostnader og risiko, og til å utvikle NRF som en sterk merkevare, sier Bredahl.

Den store etterspørselen etter NRF skyldes at avlen har greid å kombinere høy produksjon av både melk og kjøtt med god helse, god fruktbarhet og funksjonelt eksteriør. Det er en fremoverlent holdning til teknologisk utvikling og en omfattende registrering av egenskaper ved hjelp av Husdyrkontrollen, (Ku- og geitekontrollen), til TINE som har gjort det hele mulig.

– NRF produserer kanskje verdens beste melk! Melka fra norske kyr er svært rik på proteiner og fett, og det er det økende etterspørsel etter. Dessuten har vi klart det mesterstykket å avle fram ei ku med høy melkeytelsen, uten at det har gått på bekostning av kuas unike helse og fruktbarhet, sier Bredahl.

Les mer: Kineserne er på jakt etter norske husdyrgener

Norsk genetikk er etterspurt over hele verden fordi den er frisk og produserer kanskje verdens beste melk. Foto: Geno

Samvirke gjør oss sterke

Fordi Geno og Norsvin er samvirker, som er eid og styrt av norske bønder, har de i flere generasjoner jobbet målrettet med å styrke næringsgrunnlaget til den norske bonden. Det er denne typen langsiktig tenking som har gjort at bedriftene skiller seg ut internasjonalt.

En forutsetning for suksessen til både Geno og Norsvin er at selskapets eiere har klare og sammenfallende mål, at de prioriterer langsiktig nytte framfor kortsiktig profitt og at de har vært lojale til langsiktige strategier.

– I tillegg til å ha eierskapet, bidrar de samme bøndene med innsatsfaktorene, og de er brukere av tjenestene som produseres. Dette bidrar til å sikre langsiktighet, stabilt eierskap og bred oppslutning og involvering i virksomheten, sier Eik-Nes.

Unike produkter

For å lykkes er det nødvendig med unike produkter, og det er her Norsvin og Geno virkelig har briljert.

Norske avlsselskap har i lang tid brukt mer enn bare produksjonsegenskaper i avlsmålene, og dermed fått dyr som er svært robuste, har god helse og utnytter fôret effektivt.

– Norsk avl sørger for friske dyr som lever et godt liv, reduserer behovet for antibiotika og andre medisiner, og resulterer i økt matproduksjon med lavere forbruk av fôr og andre ressurser, sier Bredahl.

Gjennom alle år har norske grisebønder valgt ut dyr med god helse, som kan produsere mest mulig kjøtt på minst mulig fôr. Det har gitt en robust og svært fôreffektiv gris.

– Den norske grisen er verdens mest effektive til å utnytte maten den fôres med. Beregninger viser at gener fra norsk gris sparer verden for en million tonn med fôr! Dette er virkelig viktige grep som bidrar til bærekraftig matproduksjon, sier Eik-Nes.

En ung bonde med verdens mest effektive gris. Foto: Norsvin/Frank Holm

Bærekraft er lønnsomt

Økt matproduksjon basert på lavere ressursbruk gjør at klimagassutslippene fra jordbruket reduseres.

– God dyrevelferd og lavt forbruk av antibiotika gjør at norsk avl bidrar vesentlig til et bærekraftig jordbruk. God dyrevelferd og god dyrehelse gir samtidig bedre økonomi! Her ligger mye av årsaken bak den økende internasjonale etterspørselen etter norske husdyrgener, sier Bredahl.

Internasjonal suksess styrker den norske bonden

Et viktig formål med både Geno og Norsvin er å tilby sine eiere – altså norske bønder – konkurransedyktig avlsmateriale. Men hvorfor satser da selskapene stadig mer på eksport?

En viktig årsak er at det kreves stadig mer ressurser for å henge med i det internasjonale avlsarbeidet.  Med en rivende teknologisk utvikling så er ikke det norske markedet stort nok til å forsvare de nødvendige investeringene.

– Overskuddet fra eksporten investeres i kompetanse, teknologi, forskning og utvikling. 60-70 prosent av Norsvins forsknings- og utviklingsarbeid finansieres av den internasjonale aktiviteten, forteller Eik-Nes.

Partnerskapet med sterke og likeverdige internasjonale aktører gir dessuten de norske selskapene en enorm drahjelp i å utvikle seg videre.

– Internasjonal ekspansjon gir muskler til å sikre den norske bonden det ypperste av genetikk i produksjon av kjøtt og melk. Samtidig har den norske bonden gjennom eierskapet i samvirkebedriftene vist at norsk jordbruksvirksomhet kan hevde seg i det internasjonale tetsjiktet, samstemmer Eik-Nes og Bredahl.