Internasjonalt

Oppdatert: 12.12.2017

Publisert: 03.03.2017

Kan norsk landbruk bidra til å legge bærekraft som premiss i handelspolitikken?

Norsk husdyrproduksjon er bærekraftig fordi vi systematisk har jobbet med å holde dyrene friske og utrydde sykdommer. Hvis kan bærekraft bli et premiss i handelspolitikken er det positivt for norsk landbruk. Foto: Norsvin.

Oppdatert: 12.12.2017

Publisert: 03.03.2017

Den politiske situasjonen i verden gjør det nødvendig å tenke nytt i handelspolitikken. Døra er åpnet på gløtt for å legge bærekraftmålene som premiss for framtidens handelsavtaler.

Det er gode nyheter for norsk landbruk, mener fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Norsk landbruk og matproduksjon er tuftet på bærekraft

Norsk landbruk er klimavennlig, bruker lite sprøytemidler, gir lite forurensing til luft, jord og vann, og bidrar til økt mangfold av planter og dyr.

Norske bønder bruker også svært lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen, og matproduksjonen er basert på god dyrevelferd og plantehelse.

– Dette koster mye. Derfor taper norsk matproduksjon i kampen mot konkurrenter som ikke er underlagt like strenge produksjonskrav, når handelsbarrierer fjernes, mener Sletnes.

Fagsjefen mener at Norsk landbruk vil stå langt sterkere hvis utenlandske konkurrenter nektes å ta snarveier som medfører en belastning for folkehelse, arbeidsforhold, klima- og miljø

Handelsavtaler er effektive virkemidler

Handelsavtaler er svært effektive internasjonale virkemidler, og verdens utfordringer er så enorme at de ikke kan forbigås i handelspolitikken, mener Sletnes.

– Matproduksjon har direkte eller indirekte betydning for vår evne til å nå alle de 17 bærekraftmålene, sier fagsjefen.

Verdenssamfunnet har samlet seg om FNs 17 bærekraftmål. Bærekraftmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, sikre nok og sunn mat til verdens befolkning, bekjempe ulikheter, stoppe klimaendringer og forvalte knappe men livsnødvendige ressursforvaltning.

Les mer: FNs bærekraftmål gjør norsk landbruk mer konkurransedyktig

Norsk landbruk må jobbe for at bærekraft blir et viktig premiss i handelspolitikken

WTO har åpnet døra på gløtt for å legge bærekraftmål som premiss for framtidige handelsavtaler.

– Organisasjonene i landbruket har nå en gylden mulighet til å bidra med å definere hvilke føringer bærekraftmålene skal ha for framtidig landbruk og matproduksjon i Norge. Ikke minst kan landbrukets organisasjoner bidra til å påvirke hvordan bærekraft kan legges som premiss for den internasjonale handelspolitikken, blant annet i WTO, sier avslutter Sletnes.