Internasjonalt

Oppdatert: 10.03.2020

Publisert: 25.04.2019

Norsk Rødt Fe er avlet frem for å passe perfekt i norsk landbruk

- Ingen kan måle seg mot den norske kua på helse og fruktbarhet, sier Trygve Solberg i Geno. Foto: TINE

Oppdatert: 10.03.2020

Publisert: 25.04.2019

Internasjonalt selger Geno sæd fra Norsk Rødt Fe for å forbedre egenskapene til utenlandske raser. - Norsk Rødt Fe er utviklet spesielt for norske forhold. Derfor trenger vi ikke krysse inn andre gener i Norge, sier internasjonal forretningsutvikler for Geno Global, Trygve Solberg.

Geno har gjort stor suksess med å eksportere gener fra Norsk Rødt Fe internasjonalt. I land som USA, Kina og Storbritannia kjøper bønder sæd fra Norsk Rødt Fe for å inseminere andre raser, særlig Holstein.

Flere norske bønder har derfor lurt på om de bør gjøre det samme, og produsere en hybridku av Holstein og Norsk Rødt Fe.

– Våre internasjonale kunder henter inn nytt genmateriale fordi de har mange egenskaper å forbedre. Hadde vi vært i en tilsvarende situasjon for å forbedre Norsk Rødt Fe så hadde vi anbefalt det, men ingen kan måle seg mot den norske kua på helse og fruktbarhet, sier Solberg.

Les også: Norsk Rødt Fe er viktig for en av verdens største økologiske melkeprodusenter

Se videointervju med Trygve Solberg:

Geno kan hjelpe til med å få kalv i kua

Verdens mest utbredte melkeku, Holstein, har blitt avlet frem for å produsere mest mulig melk. Det har gått på bekostning av noen helt essensielle egenskaper.

– Fokus på kun høy melkeproduksjon fører ofte til problemer med helse og fruktbarhet til kua. Når fruktbarheten går ned blir det vanskelig å få kalv i kua. Det kan vi hjelpe dem med, sier Solberg.

I 2016 lanserte Geno, sammen med verdens største genetikkselskap, ABS, en mer bærekraftig løsning på Holsteins fruktbarhetsproblem.

– Avlsprogrammet vårt som krysser Holstein med gener fra Norsk Rødt Fe har ført til ei melkeku med opp mot 30 prosent høyere fruktbarhet, sier Solberg.

- Norsk Rødt Fe er utviklet spesielt for norske forhold. Derfor trenger vi ikke krysse inn andre gener i Norge, sier internasjonal forretningsutvikler for Geno Global, Trygve Solberg. Foto: Julie Lunde Lillesæter

I Norge avler vi på brede avlsmål

Den norske kua har blitt avlet på i nesten hundre år. Filosofien bak avlen har vært at man skal avle på brede avlsmål, ikke på utseende eller en enkelt egenskap.

Flere ganger har de norske bøndene hentet inn gener fra andre raser for å forbedre visse egenskaper.

– Første gang var skotske Ayrshire en gang på 1800-tallet, senere har vi også hentet genmateriale fra Sverige og Canada, sier Solberg.

Den norske kua har også gener fra Holstein som ble krysset inn en gang på 60-tallet.

– Derfor kan Norsk Rødt Fe også være svarte og hvite, fordi de har genmateriale fra Holstein fra langt tilbake, og svart farge er dominant over rød farge, sier Solberg.

NRF passer perfekt i norsk landbruk

I dag er den norske kua avlet frem på mange avlsmål for å passe perfekt inn i det norske landbruket.

– Norsk Rødt Fe er tilpasset norsk vær og klima, utnytter beite og norsk gras godt og er frisk og fruktbar. Det er ingen andre kuraser som kan forbedre den norske kua for å utnytte ressursene i Norge bedre. Den jobben må vi gjøre selv, sier Solberg.

Den norske kua kan bli enda bedre i fremtiden

Geno jobber stadig med å forbedre avlen på Norsk Rødt Fe og har tatt i bruk mange nye teknologier som kan bidra til å gjøre den norske kua enda bedre.

– Teknologier som embryo, kjønnsseparering og stor data-analyser kan hjelpe oss å forbedre avlen på mange prosent slik at vi stadig lager en bedre ku for norske og utenlandske bønder, sier Solberg.

Les også: Ny teknologi skal gjøre den norske kua enda mer bærekraftig