Internasjonalt

Oppdatert: 10.03.2020

Publisert: 25.04.2019

Norsk Rødt Fe er viktig for en av verdens største økologiske melkeprodusenter

Oppdatert: 10.03.2020

Publisert: 25.04.2019

Norsk Rødt fe har blitt en viktig del av økologisk melkeproduksjon i USA. – Den norske kua hjelper oss til å redusere kostnader, holde oss effektive og konkurransedyktige i et tøft marked, sier melkeprodusent Josh Hoffman.

Helt nord i delstaten Texas driver melkeprodusent John Hoffman en av USAs, og kanskje verdens, største produksjoner av økologisk melk.

Melkebilene kommer 20 ganger i løpet av dagen for å hente melk og «gården» er omtrent på størrelse med Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Av 15 000 kyr totalt er 6000 krysninger med Norsk Rødt Fe, men planen er å bli enda større, sier Hoffman.

Hør podcast: Den norske kua hjelper amerikanske bønder i et tøft marked

NRF er verdens friskeste og mest fruktbare ku

Selv om melkeprisen i USA har stupt de siste årene, har prisen på økologisk melk økt. Hoffman ser derfor store muligheter for å utvide produksjonen med verdens friskeste og fruktbare ku.

Hoffman leverer melk fra kyst til kyst i USA.

– I USA er effektivitet nøkkelen til suksess og genetikken til Geno og Norsk Rødt Fe har bidratt til at vi lykkes så godt som vi gjør, sier Hoffman.

Se video fra Natural Prairie Dairy:

Amerikanske bønder tar kontakt for å bedre genetikken på gården

Hoffman begynte å se seg om etter en ny genetikkleverandør i 2015 og tok da kontakt med Geno.

– Josh kom til oss fordi han ønsket å forbedre genetikken sin. Det kunne vi selvfølgelig hjelpe han med, sier Trygve Solberg som salgsdirektør i Geno Global og har jobbet med Hoffmann siden starten.

Hoffman har ikke angret på at han tok kontakt med Geno.

– Holstein har lenge hatt et fruktbarhetsproblem. Nå har vi krysset inn Norsk Rødt Fe med Holstein to ganger og forskjellen er stor, sier Hoffman.

- I USA er effektivitet nøkkelen til suksess. Genetikken til Geno og Norsk Rødt Fe har bidratt til at vi lykkes så godt som vi gjør, sier Josh Hoffman, melkeprodusent i Texas. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Kuene er friskere og mer fruktbare nå enn før

Melkeprodusenten i Texas er fornøyd med den norske genetikken fordi kyrne hans melker like mye som før, samtidig som de er både friske og fruktbare.

Friske kyr er spesielt viktig for økologisk produksjon, da preventiv bruk av medisiner og antibiotika ikke er lov.

– Vi ser stor forskjell på sykebingen etter vi begynte med Norsk Rødt Fe. Nå er det nesten ingen der, sier han.

Den amerikanske bonden kan nesten hele Geno sin oksekatalog

Til tross for størrelsen på melkebruket liker Hoffmann å ha kontroll på alt som foregår. Han har derfor stålkontroll på genetikken til melkekyrne sine, og kan nesten hele oksekatalogen til Geno.

Hoffman kjører ofte gjennom fjøsene med pickupen sin for å sjekke om dyrene har det bra, og må av og til stoppe for å sjekke hvem som er far til de ulike melkekyrne.

Hoffmann peker på en brun ku og går inn på mobilen sin for å sjekke Genos oksekatalog.

– Aha, det er datter av oksen Skjelvan, sier han fornøyd.

Kunder som Josh Hoffmann er viktig for den internasjonale satsingen for Geno, fordi USA er et stort og viktig marked. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Kuene koser seg på sandsenger

På vinteren bor kyrne i åpne fjøs, men så fort gresset blir grønt gresser kyrne ute.

– Selv om gården er enorm sett med norske øyne har dyrene det veldig bra. De ligger på sandsenger, beveger seg fritt og de får veldig bra fôr, sier Solberg.

Hoffmann mener dyrevelferd er veldig viktig i enhver produksjon.

– Hvis ikke dyrene har det bra så produserer de heller ikke bra med melk, forklarer han.

Den internasjonale satsingen er viktig for videre utvikling av Norsk Rødt Fe

Kunder som Hoffmann er viktig for den internasjonale satsingen for Geno.

– USA er et viktig og stort marked for Geno. Det er her vi finner de største farmene og når vi får innpass her betyr det mye i volum, sier Solberg.

Hovedmålet til Geno er å levere genetikk til norske bønder, men den internasjonale satsingen er viktig for å finansiere videre forskning og utvikling av den norske kua.

– Uten den internasjonale satsingen kan vi ikke bruke så mange ressurser på utvikling som vi gjør nå, sier Solberg.