Internasjonalt

Oppdatert: 29.09.2017

Publisert: 27.09.2017

Den norske kua har erobret hele verden

Foto: Leiv Aspen/Bennett

Oppdatert: 29.09.2017

Publisert: 27.09.2017

Det er ikke uten grunn at den kjøttrike melkekua Norsk Rødt Fe er verdens mest solgte røde rase.

Brede avlsmål gir best resultat

Eksport av genetikk fra Norsk Rødt Fe (NRF) har foregått siden 1980-tallet, men det var på 90-tallet at eksportsatsingen for alvor ble utvidet. Siden den gang har det blitt gjennomført en rekke internasjonale forsøk med kurasen.

Norsk Rødt Fe sammenlignes spesielt med verdens dominerende melkeku Holstein. Denne kurasen har blitt hardt avlet på produksjon av melk, noe som har gått på bekostning av andre egenskaper.

– Fokus på kun høy melkeproduksjon fører ofte til problemer med helse og fruktbarhet til kua. Gener som gir høy melkeproduksjon har en tendens til å virke negativt på fruktbarheten. Når fruktbarheten får ned blir det vanskelig å få kalv i kua, sier styreleder i GENO, Jan Ole Mellby.

Les mer: Norsk husdyrgenetikk er en eventyrlig eksportsuksess

Internasjonale forsøk med gode resultater

Resultatene fra forsøk med NRF har vært veldig gode. Spesielt har rasen utmerket seg på fruktbarhet, men den har også vist et høyt internasjonalt nivå i melkeevne.

– Forsøkene viser at NRF til dels har mye bedre helse enn Holstein, færre kalvingsvansker og andre gunstige utslag, sier Mellby.

Forsøk har også vist at å bytte til Holstein krysset med NRF, og i noen tilfeller ren NRF-ku, kan gi bedre lønnsomhet for bønder som tidligere bare har brukt ren Holstein. Dette skyldes bland annet økt fruktbarhet og helse, noe som bidrar til reduserte kostnader.

Les mer: 9300 bønder står bak verdens beste ku

NRF vokser mer i ut- enn innland

Selv om antall NRF-kyr synker i Norge, vokser Geno gjennom eksport. I dag eksporteres NRF til over 30 ulike land, og de siste tre årene har rasen vært verdens mest solgte røde rase.

Mange steder i verden har melkeprodusenter store utfordringer med både fallende etterspørsel og priser. Avlsselskaper gjennomgår tøffe perioder, men Geno opplever vekst.

I 2017 kunne Geno rapportere om rekord i det internasjonale salget for tredje år på rad, med 471 000 doser NRF-sæd solgt i 2016. Det er en vekst på 3,5 prosent fra året før, noe som er 41 prosent større enn nærmeste rival.