Internasjonalt

Oppdatert: 18.06.2018

Publisert: 30.11.2017

Norske politikere kan lære av EUs åpenhet rundt handelsavtaler

Oppdatert: 18.06.2018

Publisert: 30.11.2017

Det er store endringer på gang i EUs handelspolitikk. Forhandlinger som tidligere har vært hemmelig skal i større grad åpnes for publikum.

– Her har norske politikere noe å lære, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Press fra aktivister tvinger EU til å tenke annerledes

Byråkrater og politikere i EU har blitt tvunget til å tenke nytt i handelspolitikken som følge av press fra det sivile samfunn.

Handelspolitikken har blitt presset i en mer bærekraftig retning. De samme interessegruppene som har gjort dette, har også sørget for at EU legger opp til betydelig større åpenhet, mer innsyn og medvirkning i handelspolitikken.

– Dette skal demme opp for den kritiske holdningen til globalisering og handelsliberalisering som har vokst frem i store deler av EU-befolkningen, sier Arne Ivar Sletnes.

Les mer: EU vil ha handelsavtaler som gir bærekraftig utvikling

Offentliggjør tidligere hemmeligholdt materiale

EU skal snart starte forhandlinger om frihandelsavtaler med Australia og New Zealand. Europakommisjonen la nylig fram forslag til mandat for disse forhandlingene.

For første gang har myndighetene lagt forslagene til forhandlingsmandat offentlig tilgjengelig på hjemmesiden sin.

– EU vil ha handelsavtaler som gir bærekraftig utvikling. Dette er en stor utvikling! Tidligere har alt vært hemmeligholdt, sier Sletnes.

Oppfordrer til økt åpenhet blant alle medlemmene

Toppsjefen i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, har bestemt at kommisjonen heretter vil offentliggjøre alle framtidige mandatutkast.

Han oppfordret samtidig EUs medlemsland til å følge samme åpenhetslinje når de har vedtatt endelige mandater i Ministerrådet.

Flere medlemsland, med Frankrike i spissen, har støttet dette forslaget.

Les mer: Macron tvinger EU til å bli mer bærekraftig i handelspolitikken

Norske myndigheter har mye å lære av EUs åpenhet

Sletnes tviler på at vi får se den samme graden av åpenhet i forhandlingene av norske myndigheter.

– EUs tilnærming står i grell kontrast til praksisen her hjemme. Norske myndigheter legger lokk på så og si alt inntil forhandlingene er fullført og frihandelsavtalene er klar for vedtak i Stortinget. Her har norske politikere noe å lære av EU, sier fagsjefen.

Les mer: Åtte handelsavtaler som kan få konsekvenser for norsk landbruk

 

Hold deg oppdatert på internasjonal handelspolitikk

Meld deg på Arne Ivars handelspolitiske nyhetsbrev!