Internasjonalt

Oppdatert: 31.08.2018

Publisert: 11.05.2017

Ny handelsavtale med EU åpner for økt flyt av jordbruksvarer

Norge ble nylig enig med EU om en avtale om handel med jordbruksvarer. Med den nye avtalen kan EU øke mengden tollfri eksportost fra tidligere 7 200 tonn til 8 400 tonn. I tillegg kan de fleste ostetyper importeres til en beskjeden toll på 27 kroner kiloen. Foto: iStock

Oppdatert: 31.08.2018

Publisert: 11.05.2017

Norge og EU ble nylig enige om en avtale om handel med jordbruksprodukter. Avtalen åpner for økt tilstrømming av jordbruksvarer fra EU-landene og kommer på toppen av de tidligere avtalene fra 2003 og 2012.

– I 2016 økte importen av ost fra EU med hele 8 prosent til om lag 11 000 tonn. Det tilsvarer om lag 15 prosent av norsk melk som brukes til ost. Ost fra EU fortrenger produksjonen fra rundt 600 gjennomsnittlige norske melkebruk, sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer: Regjeringens gavepakke til EU – et uforståelig paradoks

Med den nye avtalen kan EU øke mengden tollfri eksport-ost fra tidligere 7 200 tonn til 8 400 tonn.

I tillegg kan de fleste ostetyper importeres til en beskjeden toll på 27 kroner kiloen. Også andre meieriprodukter, som yoghurt, kan innføres med lav toll.

Norske bønder må betale for EUs feilslåtte politikk

Avtalen om økt importkvote er nok til stor glede for EU-bøndene som sliter med overproduksjon og lave priser på melk.

EU fjernet melkekvotene i 2015. Produksjonen økte mye, melkeprisene stupte og krisen var et faktum.

Flere land, blant annet Frankrike, krevde gjeninnføring av tiltak for å sikre balansen i markedene for landbruksprodukter. Bøndene ble hørt, og tiltak for å redusere produksjonen tilskudd til å lagre overskuddsvarer har hatt en viss midlertidig effekt.

Prisene er imidlertid fortsatt lave og EU-bønder er på intens jakt etter nye eksportmuligheter.

Les mer: 8 handelsavtaler som kan få store konsekvenser for norsk landbruk

Det er snakk om varige importkvoter

I tillegg til ost, har Norge også gitt EU tilbud om tollfri innførsel av store mengder kjøtt og andre jordbruksprodukter.

Hvis den nye avtalen vedtas av Stortinget og Europaparlamentet, kan EU eksportere 2500 tonn storfekjøtt tollfritt til Norge.

– Noen vil hevde at dette ikke er noe problem, ettersom vi i dag må importere storfekjøtt for å dekke etterspørselen. Problemet er imidlertid at kvotene til EU er varige. Vi kan ikke trekke dem tilbake. Det er potensiale for, og et politisk mål å øke produksjonen av storfekjøtt i Norge. Potensialet smuldrer bort med slike avtaler, sier Sletnes.

Les mer: Stadig mer import av mat er en trussel for norsk landbruk

EU-forhandlerne gnir seg i hendene

EU er verdens største jordbrukseksportør. Til tross for vårt beskjedne folketall, er Norge faktisk nummer sju på lista over EU-jordbrukets viktigste eksportland.

– Det er ikke rart at EUs landbruksminister Phil Hogan jublet og hevdet avtalen vil forsterke EU sin eksportsuksess. Suksessen er tydelig i handelsstatistikken. EU har mer enn tredoblet jordbrukseksporten til Norge de siste femten år, påpeker Arne Ivar Sletnes.