Internasjonalt

Oppdatert: 08.02.2018

Publisert: 15.11.2017

Importen av frukt og grønnsaker øker

Økende import truer bærekraftig norsk produksjon av frukt og grønnsaker

Oppdatert: 08.02.2018

Publisert: 15.11.2017

Norske grønnsaker er sunne og rene, og har kvaliteter som etterspørres av norske forbrukere. Likevel har importen av frukt og grønnsaker økt voldsomt de siste fem årene.

Norsk Landbrukssamvirke har kartlagt utviklingen i handelen med jordbruksvarer. I 2016 ble det importert 4,85 millioner tonn jordbruksvarer til en verdi av 62 milliarder kroner til Norge.

– Den beskjedne tollen er ikke lenger tilstrekkelig til å beskytte norske produkter mot importerte varer, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Tollsatsene for frukt og grønnsaker uendret siden 90-tallet

Grønnsaksbønder og foredlingsindustrien har de siste årene gjort en enorm innsats i å utvikle produkter av høy kvalitet, effektivisere produksjonen og utvikle miljøvennlige produksjonsmetoder. Likevel møter norske frukt- og grønnsaksdyrkere stor konkurranse fra den utenlandske importen.

– Tollsatsene har stått uendret siden midten av 90-tallet. Det har ikke inflasjonen og kostnadsutviklingen i Norge. En toll på litt over ei krone kiloen for utenlandske poteter er ikke noe stort hinder, sier Sletnes.

Derfor har vi tollvern i Norge

Norge er et høykostland med høye lønninger- og produksjonskostnader. Det betyr at prisen på maten vi produserer blir høy i forhold til andre land. På grunn av dette har vi et tollvern.

– Tollvernet skal sørge for at norske landbruksvarer vi har forutsetninger for å produsere selv ikke blir utkonkurrert av billig importert mat, sier Sletnes.

Norsk landbruk er klimavennlig, bruker lite sprøytemidler, gir lite forurensing til luft, jord og vann, og bidrar til økt mangfold av planter og dyr. Vi har også strenge regler knyttet til miljø og arbeidsforhold i hele verdikjeden fra produsent til forbruker.

– Dette er også faktorer som påvirker prisnivået i Norge. Bærekraftig matproduksjon koster, sier Sletnes.

Les mer: Hvorfor er tollvern viktig for norsk matproduksjon?

Foto:Jon Terje Hellgren Hansen

 

Vi kan produsere betydelig mer frukt og grønt i Norge

Mye av frukten og grønnsakene vi importerer er varer som vi ikke har klima til å produsere i Norge, som appelsiner og bananer.

– Da er import selvfølgelig bare et positivt supplement til vår egen produksjon. Men problemet er at importen også øker for mange av produktene vi har gode forutsetninger til å produsere her hjemme. Vi må ha som en klar ambisjon å øke norskandelen for frukt- og grøntprodukter og utkonkurrere mest mulig av denne importen, sier administrerende direktør i Gartnerhallen SA, Elisabeth Morthen.

Importstatistikken viser at mye av økningen skyldes erter og bønner som skal brukes i dyrefôr, men vi har fortsatt mye å gå på både innen mange typer grønnsaker, frukt og bær.

– Vi må ha som mål at betydelige mengder av disse importerte varene skal erstattes av varer produsert av norske bønder, sier direktøren.

 

Norske poteter får lite sprøytemidler

I 2016 importerte vi 60 000 tonn poteter til potetlandet Norge. Importen hadde en total verdi på 318 millioner.

Thor Johannes Rogneby produserer poteter på Lena i Toten. Han mener lite sprøytemidler er norske poteters fremste konkurransefortrinn, i tillegg til den gode smaken.

– Vi har sterk konkurranse fra franske poteter som Amadine, men de har jo lov til å bruke noen knep som vi ikke har lov til å bruke, sier Rogneby.

I Norge bruker vi ikke sprøytemidler på selve poteten, bare på potetriset. Vi kan heller ikke sprøyte for at potetene skal se penere ut.

– Vi har en kort og kjølig sesong i forhold til Europa. Det gjør at vi bruker mindre kjemikalier på grønnsakene våre. Det burde vi være flinkere til å fortelle norske forbrukere, sier han.

Forbrukerne ønsker pene poteter

Rogneby mener det er vanskelig å slå norske poteter på smaken, men forstår at forbrukerne har flere kriterier når de skal kjøpe poteter i butikken.

– Norske poteter er veldig bra. Klart det viktigste er jo smaken, men forbruker synes også det viktig at de ser bra ut også. Det er det jobbet veldig mye med de siste årene og jeg syns at vi begynner virkelig å få til de produktene vi burde levere, sier han.

Potetprodusenten mener forbrukerne bør være mer bevisste når de kjøper mat i butikken.

– Jeg tror det er innmari viktig for forbruker at den prioriterer og har preferanse for norske varer generelt og poteter spesielt. Det skyldes at det er med på å opprettholde landbruket i Norge. Får vi ikke solgt varene våre, har vi ikke noen sjans til å drive, sier han.

Norskandelen på potet har økt de tre siste årene

Arbeidet som norske potetprodusenter har lagt ned for å øke norskandelen og demme opp for importen har gitt resultater. Norskandelen for potet har økt fra ca 60 prosent for 3 år siden til ca 80 prosent i 2017.

–  Dette har vært mulig gjennom en målbevisst satsing og tett samarbeid i hele verdikjeden. Norske potetprodusenter har økt kvaliteten og tilbyr poteter som forbrukerne vil ha, og Bama, Norgesgruppen og REMA har fokusert på norsk potet og sikret at forbruksetterspørslen har økt. I Norgesgruppens butikker er norskandelen nå på hele 87 %, sier direktøren i Gartnerhallen.

Les mer: 8 tiltak som vil øke norskandelen i frukt- og grønnsaksdisken