Bærekraft, Internasjonalt

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 04.02.2019

Skal vi nå målet om bærekraftig matproduksjon må handelspolitikken endres

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 04.02.2019

De som produserer billigst mulig mat vinner i dagens handelsavtaler. Hvordan maten blir produsert betyr lite.
- Fremtidige handelsavtaler må premiere de som produserer bærekraftig, mener fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Politikerne på Stortinget har satt som mål å inngå frihandelsavtaler med alle store og viktige handelspartnere. Fagsjefen mener vi må bruke handelsavtalene til å nå utfordringene verden står overfor.

– Internasjonale handelsavtaler er kraftfulle verktøy som næringslivet forstår og tilpasser seg. I dag er det slik at de aktørene som produserer billigst mulig står igjen som vinnere. Hvordan maten blir produsert betyr forsvinnende lite i tradisjonelle handelsavtaler, sier Sletnes.

Handelsavtalene må premiere de som tar vare på dyr og klima

Fagsjefen mener fremtidige handelsavtaler må ha tydelige regler og standarder som bidrar til å få ned utslippene av klimagasser, bruken av giftstoffer og antibiotika.

– Handelsavtalene må premiere de som behandler dyrene sine godt, tar vare på jordsmonn, vann og naturressursene, og bedrifter som ivaretar arbeidstakernes behov og rettigheter.

- Handelsavtalene må premiere de som behandler dyrene sine godt, tar vare på jordsmonn, vann og naturressursene, og bedrifter som ivaretar arbeidstakernes behov og rettigheter, sier Arne Ivar Sletnes i Norsk Landbrukssamvirke.

Nye takter fra EU er godt nytt for Norge

I EU har erkjennelsen av at handelspolitikken må bidra til å løse samfunnsutfordringer tvunget politikerne til å tenke nytt i handelspolitikken.

Politikere både sentralt i EU-apparatet og i de enkelte medlemslandene blir stadig mer tydelige på at handelspolitikk er et virkemiddel som skal bidra til å nå viktige miljømål samt å løse sosiale utfordringer.

Fagsjefen mener de nye taktene fra EU-landene kan være gode nyheter for norsk landbruk.

– Norsk matnæring er klimavennlig, leverer trygg, ren og sunn mat, er basert på god dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd, og basert på bærekraftige produksjonsmetoder.

Les mer: Vil du spise mat som er bra for helsa, dyr og planeten bør du spise norsk mat

Norge må unngå å åpne for økt import av kjøtt

Akkurat nå er Norge i forhandlinger om nye handelsavtaler med matproduserende giganter som Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay.

Brasil alene eksporterte 1 850 000 tonn storfekjøtt i 2016. Det er hele 23 ganger så mye som norske bønder produserte.

Fagsjefen mener at vi må unngå å åpne for økt import av kjøtt og andre animalske produkter i alle nye handelsavtaler.

– Økt import vil øke produksjonen i andre deler av verden. Norge har gjennomgående lavere klimagassutslipp. Åpner vi for mer import så vil hver biff vi spiser føre til enda høyere utslipp. Utslippene vil gå ned i norsk jordbruk, men desto mer opp globalt. Ved å importere kjøtt så eksporterer vi utslipp av klimagasser. Det er ikke bærekraftig, sier han.

Les mer: Vil Norge åpne for jordbruksimport fra verdens største matprodusenter?