Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 11.06.2018

Trump ypper til handelskrig mot alle

Donald Trump ønsker nye handelsavtaler som gir økt salg av amerikanske produkter. Det er ikke USAs handelspartnere interesserte i. Foto: Reuters

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 11.06.2018

USAs president, Donald Trump, har gått lei av å forhandle med Canada, Mexico, EU og Kina uten å få gjennomslag. Derfor har han startet en global handelskrig.

Donald Trump ønsker nye handelsavtaler som skal føre til økt salg av produkter «made in America» og redusere importen av utenlandske produkter til USA.

– Det har ikke USAs handelspartnerne gått med på. Derfor har han nå gått til global handelskrig, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Handelskrigen er et faktum

Toll på stål og aluminium rammer nå eksportører fra alle land, unntatt Australia, Sør-Korea, Argentina og Brasil.

De tre sistnevnte har akseptert en kvote som setter et tak på hvor mye de kan selge til USA. EU, Canada og Mexico har gjort som Kina og erklært en rekke mottiltak.

– Dermed er handelskrigen et faktum, men mange vil anstrenge seg for å begrense omfanget og gjøre den kortvarig, sier Sletnes.

Trump ypper til handelskrig, og en rekke land står nå klare med mottiltak. Foto: Zuma Press

EU går til motangrep

EU har satt opp ei liste med amerikanske produkter som skal ilegges toll. I første omgang er planen å legge toll på varer til en verdi av 2,8 milliarder euro.

Dette inkluderer 25 prosent toll på en rekke stålprodukter, motorsykler og båter, samt jordbruksprodukter som mais, ris, bønner, peanøttsmør, appelsinjuice, bourbon whisky og tobakk.

– Dette er produkter som produseres i hjemstatene til ledende republikanske politikere. Håpet er at det skal sette press på presidenten slik at han reverserer politikken sin, forklarer Sletnes.

Før tiltaket kan settes i verk må det formelt godkjennes av EUs medlemsland. Det ventes at avgiftene blir gjeldende i juli.

Vil kjøre tvisteløsningssak i WTO

EU mener USA handler i strid med WTO-regelverket og vil kjøre saken i WTOs tvisteløsningsmekanisme. Også Canada og Mexico sier de vil utfordre USA sine handlinger i WTOs rettssystem.

– Trump på sin side har gjort sitt for å svekke WTO, sier fagsjefen.

Les mer: WTO kan bli nedlagt om Trump får det som han vil

Ser på import som en trussel mot rikets sikkerhet

Trump har også bestemt seg for å innføre toll på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar. I tillegg har han satt i gang en prosess med sikte på å innføre 25 prosent toll på alle importerte biler og bildeler.

– I likhet med tollen på stål og aluminium, er avgift på utenlandske biler begrunnet i at importen er en trussel mot rikets sikkerhet, sier Sletnes.

Canada svarer med toll på amerikanske varer

Canadas statsminister, Justin Trudeau, har uttalt at det er absurd at USAs president vurderer Canada som en trussel mot den nasjonale sikkerheten.

– Det har ført til at Canada har bestemt å legge toll på varer fra USA til en verdi av nesten 13 milliarder dollar. Fra 1. juli blir det 25 prosent toll på stålprodukter fra USA, sier Sletnes.

Fra samme dato innføres 10 prosent toll på aluminium og en rekke jordbruksprodukter inkludert yoghurt, lønnesirup, sjokolade og whisky.

Kina står klare med nye tiltak

Kina har allerede svart på handelstiltak fra USA, og lagt toll blant annet på svinekjøtt.

– De har i tillegg klar ei liste med produkter som skal avgiftsbelegges så snart USA iverksetter nye tiltak rettet mot Kina. Her inngår soyabønner og andre jordbruksprodukter, sier fagsjefen.

EU viser muskler i bilaterale avtaler

EU bruker den globale konflikten og USA sin alenegang til å karre seg oppover i den internasjonale maktkampen.

Handelsavtaler med Japan og Canada er allerede på plass, og EU er også enige med Mexico om en ny rammeavtale.

Mexico vil ilegge straffetoll på amerikansk svinekjøtt, og har til gjengjeld åpnet en kvote på 350.000 tonn svinekjøtt fra produsenter i EU og andre land.

– Dette er en triumf for svinebønder i Danmark og andre EU-land, sier Sletnes.

Bøndene i EU frykter Brasil og Argentina

EU har nå håp om å lande en avtale med Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay (Mercosur). Mercosur er også av stor betydning for USA.

– Bonde- og samvirkeorganisasjonene i EU frykter nå at interessene til jordbruket og matindustrien kan bli ofret i EU sin iver etter å lande den prestisjefylte avtalen med landene i Sør-Amerika, sier Sletnes.

Les mer: EU-bøndene er livredde for Brasil og Argentina

Handelsavtaler truer norsk matindustri

I likhet med EU, er også myndighetene i Norge ivrige etter å få handelsavtaler med alle de store og viktige handelspartnerne rundt omkring i verden. Norge forhandler blant annet med Mercosur.

– Disse avtalene sniker seg innpå oss. Summen av alle de bilaterale handelsavtalene blir etter hvert en voldsom trussel mot det norske jordbruket og matindustrien. Det er gjerne jordbruksmarkedet i Norge som er det mest attraktive for disse landene, avslutter Sletnes.

Se video: vil Norge åpne opp for import fra verdens største matprodusenter?