Internasjonalt

Oppdatert: 12.12.2017

Publisert: 11.05.2017

Vet vi egentlig konsekvensene av frihandelsavtalene?

Kjenner vi egentlig til konsekvensene av alle de frihandelsavtalene som Norge skal delta i fremover, spør fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Oppdatert: 12.12.2017

Publisert: 11.05.2017

I løpet av de neste årene skal Norge i forhandlinger av en rekke frihandelsavtaler som også omfatter handel med jordbruksprodukter. Vet vi egentlig konsekvensene av frihandelsavtalene?

– Jeg etterlyser en helhetlig debatt om konsekvensene av frihandelsavtalene, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

– Det har vært lite debatt om de negative sidene ved bilaterale frihandelsavtaler sammenlignet med de positive gevinstene, sier fagsjefen.

Les mer: Stadig mer import av mat er en trussel for norsk landbruk

Det er grunn til å frykte de fremtidige avtalene

Sletnes trekker frem at årsaken til dette kan være at de bilaterale avtalene som Norge har inngått så langt, med unntak av avtalene med EU, har hatt begrenset negativ effekt på jordbruksområdet.

– Men, med de avtalene som norske myndigheter nå har på ønskelista er det grunn til å frykte at det kan endre seg i årene som kommer, advarer han.

– Hver av disse potensielle avtalene er skumle nok i seg selv. Men summen av alle de frihandelsavtalene som Norge ønsker å inngå i årene framover framstår som en betydelig trussel mot norsk jordbruk, jordbruksbasert industri, tilgrensende næringer og alle de samfunnsgodene som landbruket tilbyr, mener Sletnes.

Grundige konsekvensanalyser må på plass

Han etterlyser nå grundige konsekvensanalyser som kan se på effekten av alle avtalene over tid.

– For å få en opplyst og balansert handelspolitisk debatt og et godt grunnlag for kloke politiske valg er vi helt avhengig av grundige konsekvensanalyser som belyser både positive og negative effekter av de avtalene som vurderes. Og det er ikke nok å se på enkeltavtalene hver for seg. Det blir vel så viktig å få et bilde av den samlede effekten av alle avtalene over tid, avslutter Sletnes.

Les mer: Tre grunner til å være skeptisk til frihandelsavtalene

Meld deg på nyhetsbrev om internasjonale handelsavtaler

Vil du holde deg oppdatert på handelspolitikk og internasjonale rammebetingelser? Meld deg på Arne Ivars handelspolitiske nyhetsbrev!