Internasjonalt

Publisert: 09.11.2017

Vi importerer landbruksvarer for 62 milliarder kroner årlig

Verdien av bærimporten har økt med hele 55 prosent! Foto: iStock

Publisert: 09.11.2017

Norsk Landbrukssamvirke har nylig kartlagt utviklingen i handel med jordbruksvarer de siste 5 årene. Undersøkelsen viser en trend der verdien av importen øker.

I 2016 ble det importert 4,85 millioner tonn landbruksvarer til en verdi av 62 milliarder kroner til Norge. I løpet av de siste fem årene har verdien av landbruksvarene som har blitt importert økt med 37 prosent.

– Den beskjedne tollen er ikke lenger tilstrekkelig til å beskytte norske produkter mot importerte varer, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Den som tror tollvernet hindrer Norge i å importere landbruksvarer tar feil.

Importen varierer fra år til år

Total mengde av importerte landbruksvarer målt i kilo har derimot ikke endret seg like mye. I løpet av den samme perioden har mengden importert vare kun økt med 1 prosent.

– Prisstigningen i Norge i samme periode var på 10,3 prosent. En del av verdiøkningen av importen må nok tilskrives endringer i valutakursen, og noe skyldes at hva vi importerer endres litt fra år til år, sier Sletnes.

Stor økning i import av frukt grønnsaker

At verdien av det vi importerer totalt sett har økt, mens mengden har hold seg stabil, kan kanskje forklares av at sammensetningen av varer som importeres har blitt endret.

Importverdien av frukt økt med 40 prosent og importverdien av grønnsaker økt med 25 prosent. Både frukt og grønnsaker er på topp 10-listen over landbruksvarer vi importerer mest av, og en så stor økning i importen av så store varegruppe gir store utslag i totalverdien.

Forbrukerne vil ha sesongvarer hele året

Tidligere har man vært vant til at frukt og grønt er sesongvarer. Nå ønsker forbrukerne jordbær og blåbær hele året, og disse utfordringene blir i stor grad blitt løst med hjelp av import.

– Blant annet har tomatimporten i vinterhalvåret har over 30 prosent i verdi de siste fem årene. Importen av bær har også økt betydelig. I løpet av fem år har verdien av bærimporten økt med 55 prosent, sier fagsjefen.

En god del av handelen med frukt og grønt skjer med varer som vi ikke har klima til å produsere i Norge, som appelsiner og bananer.

Mesteparten av importen kommer fra EU

Det meste vi importerer, importerer vi fra EU. I 2016 var 64 % av all importen av landbruksvarer (målt i kroner) fra EU.

Andelen av importerte meieriprodukter, levende dyr, bakervarer og kjøttprodukter som kommer fra EU er over 90 prosent.

Det er god grunn til å frykte fortsatt importvekst i årene som kommer, mener Sletnes.

– Dette er nok til stor glede for EU-bønder som sliter med lønnsomheten i et marked med betydelig overproduksjon og vesentlig lavere priser enn vi har i Norge, sier Sletnes.

Er du interessert i landbruk og handelspolitikk?

Meld deg på Arne Ivar Sletnes handelspolitiske nyhetsbrev!