Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 07.09.2018

Vi står foran et veiskille i norsk handelspolitikk. Hvilken vei går vi?

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 07.09.2018

Vil norske politikerne fortsatt holde igjen på landbruksvarer i nye handelsavtaler eller vil mat fra jordbruksgiganter som Brasil og Argentina strømme inn i landet?

En ny analyse gjennomført av AgriAnalyse på vegne av Norsk Landbrukssamvirke viser at vi nå står foran et veiskille i norsk handelspolitikk.

Forhandlingene om handelsavtaler med jordbruksgiganter som Argentina og Brasil setter dermed norske politikere på prøve.

– Rapporten viser at veien vi velger kan få svært store konsekvenser for norsk jordbruk og matindustri. Nå må politikerne følge nøye med, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Les mer: Vil Norge åpne for jordbruksimport fra verdens største matprodusenter?

Det norske tollvernet er svekket

Rapporten fra AgriAnalyse slår fast at det norske tollvernet allerede er sterkt svekket.

– WTO-avtalen og avtalene med EU har åpnet for betydelig internasjonal konkurranse i norske butikkhyller.

– Det som er nytt de siste årene er at Norge forhandler frihandelsavtaler med stadig flere enkeltland. Nå med land som Brasil og Argentina, sier Sletnes.

Norge forhandler med jordbruksgiganter

Brasil og Argentina er blant verdens absolutt største jordbrukseksportører.

Brasil alene eksporterer 23 ganger mer storfekjøtt enn det som totalt produseres i Norge!

– Fram til nå har vi ikke gitt store kvoter for jordbruksprodukter i frihandelsavtaler, men så har vi ikke forhandlet med jordbruksgiganter, heller. Vil politikerne klare å holde igjen også denne gangen? spør fagsjefen.

Se video: Vil Norge åpne for import fra verdens største matprodusenter?

Norge er en av verdens mest åpne økonomier

Sletnes skulle ønske at politikerne stilte med mye bedre kort til forhandlingene.

– Norge har, i motsetning til veldig mange andre land, allerede fjernet all toll på nesten alle industrivarer, sier han.

Det betyr at alle land kan selge sine varer tollfritt til Norge. Det er nesten bare jordbruksvarer som konkurrerer med norsk produksjon som pålegges toll ved innførsel til landet vårt.

– Norge har derfor begrenset med forhandlingskort på hånda. Ser vi bort fra jordbruksprodukter har de ikke så mye å tilby i forhandlingene, sier Sletnes.

Norge har sterke eksportinteresser

Politikerne på Stortinget har satt som mål å inngå frihandelsavtaler med alle store og viktige handelspartnere.

Deler av norsk næringsliv har sterke eksportinteresser. Eksportvarer fra Norge inkluderer kjemiske produkter, utstyr, sjømat, gass, maritim transport og andre energirelaterte tjenester.

– Derfor er den politiske viljen til å inngå frihandelsavtaler sterk, sier Sletnes.

Fram til nå har vi ikke gitt store kvoter for jordbruksprodukter i frihandelsavtaler. Vil politikerne klare å holde igjen, i møte med verdens jordbruksgiganter? Foto: iStock

Bønder fra Brasil kan sluke det norske markedet

Fagsjefen tror det er jordbruksmarkedene i Norge som er den store gulrota for Brasil.

Både Brasil og Argentina har enorm produksjon og eksport av en rekke jordbruksprodukter.

– Landene produserer billig og er derfor svært konkurransedyktige. Bønder fra Brasil kan sluke hele det norske markedet på et blunk hvis de får muligheten, sier Sletnes.

Økt import vil ha store konsekvenser for mer enn norsk landbruk

Fagsjefen advarer mot konsekvensene dersom Norge inngår en avtale med jordbruksgigantene.

– Dersom Norge åpner for økt import av kjøtt og andre jordbruksvarer fra Argentina og Brasil vil det fjerne mulighetene til å øke produksjonen i norsk jordbruk, sier han.

Sletnes mener det er en betydelig fare for at økt import kan føre til at vi må redusere norsk bærekraftig jordbruksproduksjon.

– Dette vil få store negative konsekvenser for matindustrien, lokalsamfunn, kulturlandskap og andre fellesgoder som jordbruket beriker samfunnet med, sier fagsjefen.

Varsellampa bør lyse for både industri og politikere

Rapporten om frihandelsavtaler og norsk landbruk fra AgriAnalyse viser klart hvor sårbart det norske jordbruksmarkedet er.

– Norske myndigheter har så langt ikke vært slepphendt med å dele ut kvoter eller store tollreduksjoner. Vi er fullstendig avhengige av at politikerne opprettholder denne restriktive linja, sier Sletnes.

– Hvis ikke så kan tollvernet rakne fullstendig. Og det er det vel svært få som ønsker skal skje. Nå bør det lyse noen varsellamper både for politikere, myndigheter, bønder, matindustrien og norske forbrukere, avslutter han.