Internasjonalt

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 24.04.2018

Ny handelsavtale med Mercosur

Vil Norge åpne for jordbruksimport fra verdens største matprodusenter?

Oppdatert: 14.05.2020

Publisert: 24.04.2018

Norge og EFTA forhandler om en ny handelsavtale med noen av verdens største matprodusenter. Avtalen kan få store konsekvenser for norsk jordbruk og matindustri.

Tidligere denne måneden forhandlet Norge og de andre EFTA-landene med det Søramerikanske fellesmarkedet Mercosur

Mercosur består av noen av verdens største matprodusenter, nemlig Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.

Dette var det tredje forhandlingsmøtet mellom partene. Handel med jordbruksprodukter stod høyt på agendaen.

– Utfallet av denne avtalen har potensiale til å ramme noen av kjerneproduksjonene i norsk jordbruk og matindustri, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Norge har et attraktivt matmarked

Som alle andre land, har også landene i Sør-Amerika fri tilgang til det norske markedet for de fleste av sine industrivarer.

Markedet for jordbruksprodukter er derimot beskyttet på områder som er essensielle for å bevare den norske jordbruksproduksjonen.

– Brasil og Argentina er nå interessert i å få tilgang til det lukrative norske matmarkedet med en ny handelsavtale, sier Sletnes.

Les mer: Åtte handelsavtaler som kan få konsekvenser for norsk landbruk

Norge har importvern på flere jordbruksprodukter, som for eksempel melk. Foto: TINE/Bo Mathisen

Mercosur-landene er interessert i det norske matmarkedet

Både Brasil og Argentina har enorm produksjon og eksport av en rekke jordbruksprodukter.

Brasil eksporterte 1 850 000 tonn storfekjøtt i 2016. Det er hele 23 ganger så mye som norske bønder produserte!

– Landene produserer billig og er derfor svært konkurransedyktige, sier Sletnes.

Landene ønsker også å selge svine- og kyllingkjøtt, kornprodukter, meieriprodukter og frukt og grønt til norske forbrukere.

Norge og Brasil samhandler for 13 milliarder kroner

Regjeringen Solberg har stor tro på at en avtale med Mercosur vil gi mange positive muligheter for norsk næringsliv.

Selskaper som Statoil og Yara har allerede satset stort i Brasil.

I følge en rapport regjeringen bestilte i 2016 står det at «en handelsavtale med Mercosur vil ha en betydelig positiv effekt på handelen og gi nye muligheter for norsk næringsliv i et viktig marked».

Rapporten konkluderte også med at «landbruk vil bli et krevende forhandlingsområde».

Brazil har en enorm produksjon av jordbruksprodukter, blant annet storfekjøtt. Foto: iStock

Tollfri import kan gjøre vondt verre

Norsk Landbrukssamvirke har kartlagt utviklingen i handelen med jordbruksvarer de siste fem årene.

I 2016 ble det importert 4,85 millioner tonn jordbruksvarer til en verdi av 62 milliarder kroner, og importen øker faretruende hvert år.

– Dersom vi åpner for tollfri import fra de Søramerikanske landene kan situasjonen fort bli ytterligere forverret. Importvekst vil føre til redusert jordbruksproduksjon og industriaktivitet i Norge, sier Sletnes.

Les mer: Landbrukssamvirkenes ringvirkninger

Norge ønsker å bli selvforsynt med storfekjøtt

I Norge produserer vi foreløpig ikke nok storfekjøtt til å dekke all etterspørsel. I 2016 ble om lag 20 000 tonn, 21 prosent, av nordmenns forbruk importert fra utlandet. Men nå er veksten i den norske produksjonen stor. Om få år er vi trolig selvforsynt, akkurat slik som politikerne ønsker. Både regjeringen og Stortinget har som mål at vi skal produsere kjøttet selv.

I rapporten «Tackling Climate Change Through Livestock» har FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, slått fast at storfekjøtt fra Norge og Vest-Europa er mer miljøvennlig enn andre kjøttproduserende land.

– Det eneste fornuftige er å bruke norske gressressurser til å produsere kjøttet selv. Det er galskap å transportere varer som er produsert mindre bærekraftig på tvers av hav og kontinenter til norske forbrukere. Dette må politikerne ta konsekvensen av og hindre økt import, sier Sletnes.

– Vi må bruke norske gressressurser til å produsere kjøttet selv, mener fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes. Foto: iStock

Økt import vil svekke norsk matproduksjon

Fagsjefen mener en ytterligere vekst i importen av varer som konkurrerer med norske produkter vil få store konsekvenser for Norges største fastlandsindustri.

– Dersom Norge åpner for tollfri import av kjøtt og andre jordbruksprodukter fra Brasil og Argentina blir det uaktuelt å øke produksjonen i norsk jordbruk. Det er faktisk stor fare for at økt import vil tvinge fram reduksjoner i den bærekraftige norske matproduksjonen, og det vil være dramatisk, sier Sletnes.

Usikkert når forhandlingene vil ende i en avtale

Det er høyst usikkert hvor lang tid det vil ta før forhandlingene mellom Norge/EFTA og Mercosur vil ende i en avtale. Neste forhandlingsrunde er planlagt i begynnelsen av juli.

Det er lagt opp til at partene skal legge tilbudene sine på bordet i dette møtet. Så langt kom de ikke på møtet nå i april.

– Norsk Landbrukssamvirke både tror og håper at de norske forhandlerne tar konsekvensene av målene i jordbrukspolitikken og at de ikke gir bort noe som kan begrense muligheter til å utnytte potensialet i norsk jordbruk og matindustri, sier Sletnes.