Internasjonalt

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 04.06.2018

WTO kan bli nedlagt om Donald Trump får det som han vil

Donald Trump mener USA ikke er tjent med det eksisterende globale regelverket. Følgene kan bli enorme. Foto: AP / Evan Vucci

Oppdatert: 30.08.2019

Publisert: 04.06.2018

Donald Trump misliker Verdens handelsorganisasjon og vil muligens ha den nedlagt. Det kan få store konsekvenser for internasjonal handel.

USAs president, Donald Trump, har uttalt stor misnøye med Verdens handelsorganisasjon, WTO.

– Trump mener USA ikke er tjent med det eksisterende globale regelverket, og synes USA blir dårlig behandlet når organisasjonen håndterer handelskonflikter, sier fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Presidenten mener at USA har mer å hente på å inngå separate handelsavtaler med enkeltland enn å inngå store avtaler sammen med resten av verden.

– Derfor motarbeider Trump WTO så godt han kan. Det kan få store konsekvenser, sier Sletnes.

WTO kan bli nedlagt

WTO har flere oppgaver enn å vedta nye verdensomspennende handelsavtaler og fornye det globale handelsregelverket.

WTO skal også, gjennom en tvisteløsningsmekanisme, sørge for at medlemslandene overholder de eksisterende reglene.

– Også denne funksjonen er nå sterkt truet, sier Sletnes.

Pågangen av klagesaker til WTO øker

USA har i lengre tid blokkert alle forsøk på å ansette nye dommere til ankeutvalget i tvisteløsningsmekanismen.

-Dersom blokaden fortsetter vil utvalget snart ha for få dommere til å kunne gjøre jobben sin, sier fagsjefen.

Samtidig øker pågangen av klagesaker.

Utforutsigbart regelverk for handel uten WTO

Selv om handelskonfliktene har satt en stopper for nye globale avtaler, er det lite sannsynlig at økningen i verdenshandelen vil bli reversert, mener fagsjefen.

– Alle land ønsker å selge sine produkter på verdensmarkedet, og vil jobbe intenst for å få til dette, mener Sletnes.

Men uten WTO blir regelverket som styrer hvordan handelen skal gjennomføres langt mindre oversiktlig og forutsigbart.

Vill vest i det internasjonale handelssamarbeidet

Dersom både funksjonen med å forhandle frem et nytt handelsregelverk og oppgaven med å håndheve regelverket kollapser er det en reell fare for at medlemslandene gir opp og legger ned WTO.

– Da blir det vill vest i det internasjonale handelssamarbeidet, sier Sletnes.