Klima

Oppdatert: 09.09.2020

Publisert: 07.09.2020

Åtte satsingsområder for klimakutt i landbruket

En samlet landbruksnæring har inngått en frivillig klimaavtale med Regjeringen. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Oppdatert: 09.09.2020

Publisert: 07.09.2020

En samlet landbruksnæring har inngått en frivillig klimaavtale med Regjeringen. Her er de åtte satsingsområdene som skal føre til et betydelig bidrag fra landbruket i klimadugnaden.

1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving

Alle gårdsbruk er ikke like, dermed vil ikke utslippene eller karbonopptaket fra alle gårdsbruk være like, heller.

Alle gårdsbruk skal derfor ta i bruk en klimakalkulator som regner ut det faktiske utslippet fra hvert enkelt bruk. På bakgrunn fra de faktiske tallene vil bonden få tilbud om klimarådgivning tilpasset sitt bruk.

Les mer: Utvikler landbrukets klimakalkulator

2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere husdyr

Forskning viser at bedre kvalitet på fôret til husdyrene kan gi mindre utslipp. Det samme gjelder friske husdyr. Årsaken er at jo mer effektiv produksjonen er, jo mindre utslipp blir det.

Samtidig pågår det nå flere prosjekter som forsker på om det er mulig å avle frem husdyr som slipper ut mindre metan.

Felles for disse tiltakene er at de også er økonomisk gunstige tiltak for bonden!

Les mer: Geno vil avle frem melkekyr med lavere metangassutslipp

Forskning viser at bedre kvalitet på fôret til husdyrene kan gi mindre utslipp. Foto: Julie Lunde Lillesæter

3. Fossilfri maskinpark

Landbruket er avhengig av mange ulike maskiner for å produsere mat. Ved å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff eller maskiner som går på elektrisitet, biogass eller hydrogen vil utslippene fra marskinparken gå ned.

Les mer: Norge kan bli et foregangsland innen det elektriske landbruket

4. Fossilfri oppvarming

Flere produksjoner, særlig fjørfeproduksjon, er avhengig av et tørt og varmt klima for at dyra skal ha det godt. Et av satsingsområdene er derfor å gå over til fossilfrie oppvarmingskilder.

Les mer: Norsk kyllingproduksjon er klimavennlig

5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

For å produsere mat trenger vi gjødsel, men gjødsel er også en kilde til utslipp. Ved å utnytte gjødsla bedre kan vi produsere mer mat samtidig som vi slipper ut mindre.

Les mer: Store muligheter i bedre gjødselhåndtering for bonde og klima

Ved å utnytte gjødsla bedre kan vi produsere mer mat samtidig som vi slipper ut mindre. Foto: iStock

6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg:

Husdyrgjødsel viser seg å være en effektiv ingrediens i biogassproduksjon. Ved å øke bruken av husdyrmøkka i biogassproduksjon kan landbruket bidra til reduksjon av klimagasser både i egen næring, men også i andre sektorer.

Les mer: Biogass fra husdyrgjødsel er vinn-vinn-vinn for norske bønder

7. Jorda som karbonlager:

Bruk av fangvekster, biokull og beiting kan bidra til å ta karbon ut av atmosfæren og lagre det i plantebiomasse og jord.

Les mer: Er biokull løsningen vi alle har ventet på?

8. Ny klimateknologi:

Nye teknologier som skal effektivisere og gjøre landbruket mer bærekraftig er i rivende utvikling. Det er særlig hyggelig at mange av selskapene bak de nye teknologiene er norske. Nye teknologiske nyvinninger kan hjelpe bonden velge riktige tidspunkt for de viktigste oppgavene, samtidig som presisjonsverktøy kan redusere bruken av innsatsfaktorer som gjødsel.

Les mer: Ny teknologi vil gi økt konkurransekraft for norsk landbruk

Lytt til landbruk.no på øret med Ola Hedstein, administrerende direktør hos Norsk Landbrukssamvirke, og Sigrid Hjørnegård fra Norges Bondelag.