Kontakt

Ansatte

Bilde mangler

Eli Reistad

Fungerende daglig leder

E-post: eli.reistad@fk.no

Telefon: 91511245

Frida Gunnestad Johansen

Kommunikasjonssjef

E-post: Frida.johansen@landbruk.no

Telefon: 95051988

Kristin Taraldsrud Hoff

Direktør næringspolitikk

E-post: kristin.hoff@landbruk.no

Arne Ivar Sletnes

Fagsjef internasjonale spørsmål

E-post: arne.ivar.sletnes@landbruk.no

Telefon: 99741422

Åge Klepp

Fagsjef næringspolitikk og innovasjon/Leder driftskreditt

E-post: age.klepp@landbruk.no

Telefon: 90929690

Mari Engh

Rådgiver næringspolitikk

E-post: mari.engh@landbruk.no

Telefon: 47373713

Helene Lillekvelland

Fagsjef samfunnsøkonomi/Fagansvarlig driftskreditt

E-post: helene.lillekvelland@landbruk.no

Telefon: 46787676

Astri Liland

Fagsjef kompetanse

E-post: astri.liland@landbruk.no

Telefon: 95801931

Evelyn S. Hestnes

Konsulent

E-post: esh@landbruk.no

Telefon: 99407756

Michael Hammarlund

Regnskapssjef

E-post: michael.hammarlund@landbruk.no

Telefon: 92449496

Siv Hatlen Heimdal

Leder digital kommunikasjon

E-post: siv.heimdal@landbruk.no

Julie Nåvik Hval

Fagsjef samvirke

E-post: Julie.Navik.Hval@landbruk.no

Telefon: 95886399

Sigrid Bratlie

Spesialrådgiver

E-post: Sigrid.Bratlie@landbruk.no