Kontakt

Ansatte

Ola Hedstein

Administrerende direktør

E-post: ola.hedstein@landbruk.no

Telefon: 90098543

Eugen Tømte

Seniorrådgiver

E-post: eugen.tomte@landbruk.no

Kristin Taraldsrud Hoff

Direktør næringspolitikk

E-post: kristin.hoff@landbruk.no

Arne Ivar Sletnes

Fagsjef internasjonale spørsmål

E-post: arne.ivar.sletnes@landbruk.no

Telefon: 99741422

Åge Klepp

Fagsjef næringspolitikk og innovasjon/Leder driftskreditt

E-post: age.klepp@landbruk.no

Telefon: 90929690

Astri Liland

Fagsjef kompetanse

E-post: astri.liland@landbruk.no

Telefon: 95801931

Helene Lillekvelland

Fagsjef samfunnsøkonomi/Fagansvarlig driftskreditt

E-post: helene.lillekvelland@landbruk.no

Telefon: 46787676

Evelyn S. Hestnes

Konsulent

E-post: esh@landbruk.no

Telefon: 99407756

Michael Hammarlund

Regnskapssjef

E-post: michael.hammarlund@landbruk.no

Telefon: 92449496

Frida Gunnestad Johansen

Kommunikasjonssjef

E-post: Frida.johansen@landbruk.no

Telefon: 95051988

Siv Hatlen Heimdal

Leder digital kommunikasjon

E-post: siv.heimdal@landbruk.no

Gunn Jorunn Sørum

Prosjektleder Landbruk Arena

E-post: gunn.sorum@landbruk.no

Telefon: 93405255

Julie Nåvik Hval

Fagsjef samvirke

E-post: Julie.Navik.Hval@landbruk.no

Telefon: 95886399