Landbruk arena

Oppdatert: 05.08.2021

Publisert: 01.07.2021

God styreledelse er avgjørende for et velfungerende styre

Astri Liland, Fagsjef Landbruk Arena

Oppdatert: 05.08.2021

Publisert: 01.07.2021

Loven sier ikke så mye om krav til styreleder, men erfaring fra styrearbeid forteller at et styrets arbeid endrer karakter med bytte av styreleder.

En styreleder skal styre mennesker han eller hun ikke har valgt selv, men som andre har valgt i den tro at de passer sammen for å gjøre et godt arbeid. Styreleder har heller ikke nødvendigvis valgt daglig leder, så det kan være en utfordring for styreleder å få et samlet styre som bidrar konstruktivt overfor en daglig leder.

En styreleder bør ha nok tid til å følge opp daglig leder. Det bør heller ikke være mer enn 3 timer avstand hvis noe uforutsett skulle skje.

En styreleder må kjenne til organisasjonen godt nok til å lede saker i styremøtet. En styreleder må vite mest om hva som skjer, men være innstilt på ikke å vite best om alt.

I en organisasjon hvor alle snakker med alle i både styret og administrasjon blir det en uryddig kommunikasjonsstrøm som gjør det vanskelig for styreleder å lede styret. En avtalt kommunikasjonsstrøm bør på plass og følges av både tillitsvalgte og ansatte. Ideelt bør den gå mellom daglig leder og styreleder.

Styret skal være til inspirasjon for daglig leder.

Gode saklister og godt forberedte styremedlemmer er en nødvendighet for et godt styremøte.

Et samlet styre har ansvar for å legge til rette for at styreleder får ledet styret gjennom sitt arbeid. Kommer man inn som et styremedlem med en egen agenda så må man legge den til side eller forlate styret.

Et styre må bli enig om kommunikasjon utad. Ved ubehagelige vedtak er det viktig at styret blir samstemt i hvordan uttale seg om saken.  En erfaren styreleder sa en gang at man må kunne forklare et vedtak selv om man ikke kan forsvare et vedtak.

Styreleder skal sørge for at styremedlemmene behandles likeverdig og at sakdiskusjonene foregår i styrerommet. Styreleder skal sørge for at forslag til vedtak fremmes og vedtak fattes. Ved uenighet  er det viktig at dette protokolleres. En protokoll kan bli et viktig dokument i ettertid.

For å få til et konstruktiv styremøte kan man følge noen enkle råd som :

  • Tøm hodet for annet engasjement. Ta en runde rundt bordet for å høre hva som opptar den enkelte i hverdagen. Bruk tid på nye styremedlemmer.
  • I saksgjennomgang så spør gjerne hva styremedlemmer mener selv om du vet svaret. Det er en fin måte å få andre aktiv inn i møtet.
  • Styr hvem du spør først og sist. Vær obs på om du har med møteplagere, kverulanter, eller styremedlemmer som provoserer hverandre.

Norsk Landbrukssamvirke arrangerer også kurs, både interne og felles for mange organisasjoner.

I tillegg følger vi opp styreledere og skaffer personlige mentorer der det er ønskelig.

Mange erfarne styreledere og styremedlemmer er også innledere i våre kurs. Ta gjerne kontakt så kan vi se på muligheter for kompetanseheving sammen, helt uforpliktende.

Landbruk Arena tilbyr møteplasser, kurs og kompetanseheving for deg som er tillitsvalgt i norske landbruksorganisasjoner - eller som kan tenke deg å bli det!