Landbruk arena

Oppdatert: 02.09.2022

Publisert: 23.08.2022

Seminar om valgkomitéarbeid

Oppdatert: 02.09.2022

Publisert: 23.08.2022

Seminar for medlemmer av valgkomitéer

Norsk Landbrukssamvirke har gleden av å invitere sine medlemsorganisasjoner og faglag til valgkomitéseminar. Vi håper så mange som mulig av valgkomiteene har mulighet for å delta, gjerne med flere fra samme komité. Det er mulig å delta både fysisk og digitalt.

Vi vil ha med oss Partner Alexander Huun fra BackerSkeie som presenterer hvordan de arbeider med rekruttering av styreledere og styremedlemmer.

Vi vil diskutere intervjuteknikk og utveksle erfaringer fra intervjuer av valgkomitéer. Hensikten er å lære av hverandre og lære av de beste. Økt kvalitet på rekrutteringsprosesser av tillitsvalgte er noe vi arbeider med kontinuerlig.

På dette seminaret møter du andre som har opplevd hvilke muligheter og utfordringer det er å sitte i en valgkomité, og i år setter vi søkelyset på hvordan utvikle valgkomitéens arbeid.

Har du innspill til seminaret så ta kontakt med Astri Liland:
– Telefon: 95801931
– E-post: astri.liland@landbruk.no

Lenke til påmelding finner du her: https://www.landbrukarena.no/kurs/valgkomiteseminar-2/

Les mer om Alexander Huun her: https://www.backerskeie.no/radgivere/alexander-huun/