Landbruk arena

Oppdatert: 09.06.2022

Publisert: 01.06.2022

Kurs i verdikjeden for norsk mat

Oppdatert: 09.06.2022

Publisert: 01.06.2022

Kurset er et samarbeid mellom NMBU og Norsk Landbrukssamvirke rettet mot tillitsvalgte og ansatte i landbrukets organisasjoner, men også for andre interesserte.

Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema

  • Verdikjeden for mat: Aktører og strukturer, eierskap og samvirke, verdikjedemodell.
  • Markedsforståelse: Markedet som institusjon, konkurranseforhold og matvarer som økonomisk gode.
  • Råvaremarkedene: strukturutvikling og landbrukspolitikk.
  • Matvareindustrien: markedsregulering, konkurranseregler og internasjonale rammebetingelser.
  • Dagligvaresektoren: konkurranseforhold, selger-/kjøpermakt, vertikal integrasjon og forbrukeratferd.
  • Framtidsutsikter: Resultater, trender og drivere i verdikjeden for mat.

 

Læringsutbytte

Emnet er rettet mot tillitsvalget i landbrukets organisasjoner. Deltakerne skal kunne forstå, analysere og formidle verdikjeden for mat i Norge, med vekt på produksjon og eierskap i verdikjeden, konkurranseforhold, regulatoriske forhold, trender og forbrukeratferd.

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke er : Kristin Taraldsrud Hoff, kristin.hoff@landbruk.no

Se mer detaljert beskrivelse av kurset her: https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/45532