Landbruk arena

Oppdatert: 23.08.2022

Publisert: 15.06.2022

Seminar for ordførere

Oppdatert: 23.08.2022

Publisert: 15.06.2022

Seminar for ordførere i Norsk Landbrukssamvirke sine medlemsorganisasjoner og faglag.

Velkommen til seminar for ordførere i landbrukssamvirkets medlemsorganisasjoner og faglag. Både erfarne og nye ordførere er velkommen!

  • Vi vil ta en status rundt oppgave og ansvar som ordfører.
  • Vi vil diskutere riktig tidsbruk og grensegang opp mot andre kontrollorgan i samvirkene og faglag.

 

Nils Bjørke blir med oss med både innspill fra presidentskapet i Stortinget og fra sin tid som styreleder for Norges Bondelag.

Har du innspill til seminaret så ta gjerne kontakt med Astri Liland på
tlf: 958 01 931 eller e-post: astri.liland@landbruk.no

Les mer om seminaret her: https://www.landbrukarena.no/kurs/seminar-for-ordforere/