Landbruk arena

Oppdatert: 09.11.2022

Publisert: 15.06.2022

Styrekurs i samarbeid med BI

Oppdatert: 09.11.2022

Publisert: 15.06.2022

Kurset er et samarbeid mellom BI og Norsk Landbrukssamvirke. Målgruppe er ansatte og tillitsvalgte i organisasjoner tilknyttet norsk matproduksjon.

Kurs i styrearbeid, i regi av BI og Norsk Landbrukssamvirke, gjennomføres i en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger.

Innhold

Styremedlemmene skal forstå rollen som styremedlem, hva som forventes av forberedelser

  • Perspektiver på styret: styrefunksjonen, styreledelse og styrets arbeid
  • Styrets oppgaver sett fra eiernes, virksomhetens og samfunnets side
  • Rollefordelingen i styret
  • Styret og situasjonsbestemte forhold (endring, omstilling, kriser, konflikter)
  • Selskapslovgivning: forskrifter, vedtekter og standarder
  • Rekruttering av styre og daglig leder
  • Styrets ansvar for utvikling av virksomhetens overordnede styringsverktøy


Læringsutbytte

Emnet er rettet mot tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Deltakerne skal tilegne seg generell styrekompetanse, både av AS og SA, forstå rollen som styremedlem og hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor virksomhetens ulike interessenter, utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret, metoder for godt arbeid i styrerommet samt kunne gjennomføre en strategiprosess.

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gjesteforelesninger, øvinger, presentasjoner, diskusjoner og innleveringsoppgaver.

Læringsstøtte

PowerPoint-presentasjoner som støtte til forelesningene. Veiledning i arbeidet med innleveringsoppgaver.

Kontaktperson i Norsk Landbrukssamvirke er :
Astri Liland, astri.liland@landbruk.no

Se mer detaljert beskrivelse av kurset her: https://www.bi.no/kampanje/executive/styrekompetansefor-landbrukets-virksomheter-og-organisasjoner/