Landbruk arena

Oppdatert: 07.02.2023

Publisert: 06.02.2023

Tillitsvalgtopplæring, et av satsingsområdene!

Oppdatert: 07.02.2023

Publisert: 06.02.2023

Glommen-Mjøsen Skog har nylig vedtatt i ny strategi at tillitsvalgopplæring er et av deres satsingsområder. Landbruk Arena har i den forbindelse fått bidra med kompetansepåfyll, samt hatt lærerike dager sammen med tillitsvalgte fra de 14 skogeierområdene under Glommen-Mjøsen Skog.

Astri Liland har hatt flotte dager sammen med tillitsvalgte fra Glommen-Mjøsen Skog de siste to ukene. Tillitsvalgtopplæring er etterspurt fra mange organisasjoner i år, både fra medlemmer selv og valgkomitéer. Det er ikke bra når medlemmer ikke vil påta seg oppgaver fordi de ikke vet hva det vil si å ha verv i en organisasjon. Mange trenger også kunnskap for å få den rette motivasjon til arbeidet. Vi vil fortsette med videre arbeid med flere av våre organisasjoner utover året, sier Astri Liland.

Sammen med de tillitsvalgte har Astri gjennom kursserien pekt på viktige aspekter som vil bli tatt med videre inn i en veileder. Dermed får Glommen-Mjøsen Skog et viktig og nyttig verktøy for nye tillitsvalgte som skal inn og gjøre en viktig jobb for organisasjonen fremover.

Les mer om kursserien på Glommen-Mjøsen Skog sin nettside.