Landbruk.no forklarer

Oppdatert: 29.01.2019

Publisert: 30.11.2018

Derfor organiserer bøndene seg i samvirker

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, forklarer hvorfor bøndene velger å eie sin egen matindustri.

Oppdatert: 29.01.2019

Publisert: 30.11.2018

I denne filmen fra landbruk.no forklarer kan du se administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, forklare hvorfor norske bønder organiserer seg i samvirke og er eiere av sin egen matindustri.